Göm menyn

Studieplan

När du har tackat ja till din plats hos värduniversitetet ska du upprätta en detaljerad studieplan. Studieplanen genom Erasmusprogrammet och Nordtek inom Norden kallas Learning Agreement och vid studier utanför Europa och Schweiz kallas det för Studieplan. På den här sidan hittar du information om hur du upprättar och skickar in studieplanen och hur du gör vid en ändring av studieplan.

När du tackat ja till din utbytesplats måste du upprätta en detaljerad studieplan. I studieplanen listar du de kurser du vill läsa under dina utlandsstudier. Kurserna måste godkännas av din utbildningsledare. Studieplanen måste skrivas i någon av de standardiserade blanketterna som du hittar här nedanför och på sidan Blanketter

Genom studieplanen säkerställer du möjligheten att tillgodoräkna dig kurserna i efterhand. Även värduniversiteten brukar vilja se din studieplan.


Kursutbudet hittar du lättast via ditt värduniversitets webbplats. Kontrollera i Sökportalen om din plats är begränsad till en viss del av skolan eftersom det styr dina kursval. Observera att det oftast är svårt att läsa på flera olika faculties/departments/schools/campus.

Upprätta studieplanen

Välj kurser

 1. Titta igenom vad du skulle ha läst vid LiU under samma tid – du behöver läsa kurser som du kan tillgodoräkna dig i din utbildning. Titta särskilt mycket på antalet studiepoäng; det hjälper dig inte att läsa en fempoängskurs i ett ämne utomlands om du i utbildningsplanen behöver tjugo poäng i ämnet.
   
 2. Välja ut de kurser du vill läsa vid ditt värduniversitet. Se även:
  Studieplaner från tidigare utbytesstudenter
   
 3. Matcha först eventuella obligatoriska kurser, särskilt om du läser tredje året utomlands. Vill du studera utomlands fjärde året har du större frihet att välja kurser då du kan matcha dem mot dina olika profiler eller valfria kurser.
  Ett tips är att kolla kurserna med tidigare utbytesstudenter – en kurs som låter bra på pappret kan vara något helt annat i verkligheten.
   
 4. Dubbelkolla så att du verkligen kan läsa dina obligatoriska kurser i utlandet. Ta reda på om det finns kurser du måste läsa vid LiU och när du kan läsa dem i stället; innan du åker eller när du kommer tillbaka.
   
 5. Se sidan Omräkningskvoter för hjälp med att räkna ut antal högskolepoäng för universitet som inte använder ECTS.


Stäm av kurserna

 1. Boka tid via Timecenter med din utbildningsledare (se mer information nedan) för diskussion av studieplan och signering (signering gäller endast Erasmus och Nordtek).
   

Fyll i studieplanen

Learning Agreement för Erasmusstudenter

Blankett: Learning Agreement, Erasmus +
              Appendix (Word) (Om du behöver extra rader under Table A och/eller B)

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten se filmen på Erasmusstipendium för studier samt Förklaring ISCED 2013, vilket används under field of education i dokumentet Learning Agreement.

När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare och värduniversitetet ska du ladda upp det i Utreseportalen. Ladda upp Erasmus+ Learning Agreement när du är på plats vid värduniversitetet eftersom du även ska ladda upp blanketten Certificate of Arrival vid ankomst. Se mer information om uppladdningen på webbsidan Blanketter.

Learning Agreement för Nordtekstudenter

Blankett: Learning Agreement, Exchange Studies - Nordplus

När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare samt värduniversitetet ska du ladda upp det i Utreseportalen. Ladda upp Learning Agreement, Nordplus när du är på plats vid partneruniversitetet eftersom du även ska ladda upp blanketten Certificate of Arrival vid ankomst. Se mer information om uppladdningen på webbsidan Blanketter.


Universitet utanför Europa och i Schweiz

Blankett: Studieplan, Utbytesstudier (Ej Erasmus eller Nordplus)

När du har fått dina kurser godkända av din utbildningsledare så fyller du i blanketten. Mejla en kopia på den ifyllda blanketten till din utbildningsledare.

Ladda upp studieplanen när du är på plats vid värduniversitetet eftersom du även ska ladda upp blanketten Certificate of Arrival vid ankomst. Se mer information om uppladdningen på webbsidan Blanketter.

Om du behöver en studieplan på engelska för din ansökan till värduniversitetet, se blankett: Study plan, application

Vid kursändringar

Blankett:
Erasmusstudenter: Changes to Learning Agreement, Erasmus+ 
Nordtekstudenter: Changes to Learning Agreement, Nordplus
Universitet utanför Europa och Schweiz: Ändring av studieplan
Om du behöver fler rader i blanketten, använd: Continue Changes to Learning Agreement/Study Plan

Kontakta först din utbildningsledare via mejl med information om önskade kursändringar. När din utbildningsledare har godkänt dina kursändringar via mejl ska du fylla i blanketten och ladda upp den i Utreseportalen. Välj
Form/formulär "Outgoing students - uploading documents". Se mer information på webbsidan Blanketter.

För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte. Ladda ner: https://get.adobe.com/se/reader/


Utbildningsledarna

För frågor om studieplanen, betyg och tillgodoräkning, kontakta din utbildningsledare.


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-19