Göm menyn

Formell ansökan till partneruniversitet inom Europa

Den här sidan är för dig som har blivit nominerad till studier inom Europa. Att vara nominerad betyder att du nu formellt får söka en utbytesplats på ditt tilldelade partneruniversitet. Förutsättningen för att man ska kunna åka är att det mottagande universitetet gör en antagning. På den här sidan hittar du information om hur du ska förbereda din ansökan och en lista på vanliga begrepp och länkar till sidor som kan vara till nytta vid ansökan.

Din ansökan till partneruniversitetet

Nu är det dags att söka en plats på universitetet du är nominerad till. Information om hur du söker skickas ofta till dig efter att du blivit nominerad och när universitetets ansökningsperiod öppnas. Du kan också själv leta på partneruniversitetets webb efter information för Exchange students samt Erasmus exchange students. Partneruniversitetet skickar antagningsbesked. Besked dröjer ibland. Om du inte hört något inom två månader innan från studiestarten bör du höra av dig till partneruniversitetet. Vi har tyvärr ingen information om när de olika universiteten brukar skicka ut antagningsbesked.

 • Ansök först efter att du har fått mejl från oss om att du är nominerad.
   
 • Läs igenom antagningsbeskedet från universitetet noga och kontrollera vilka kompletterande uppgifter de vill att du skickar till dem.
   
 • Ta reda på vilka deadlines som finns, exempelvis för ansökan och boende.
   
 • Börja med ansökan så fort du kan, vissa saker tar längre tid än man tror.
   
 • Förbered rekommendationsbrev, hälsointyg och försäkringsbrev om det krävs. 
   
 • Rekommendationsbrev: Om du behöver detta till din ansökan eller för att söka stipendium, vänd dig i första hand till en lärare som känner dig väl eller fråga din utbildningsledare. Vi på LiTH International skriver inte några rekommendationsbrev.
   
 • Se dokumentet Motivationsbrev för tips om hur du kan skriva om det efterfrågas.
   
 • Skicka ansökan i tid. Tänk på att posten kan ta tid ibland. Vi rekommenderar att du skickar ansökan cirka två veckor före deadline. Om det är ett krav från partneruniversitetet så skickar LiTH International din ansökan. Ansökan ska vara hos oss senast 10 arbetsdagar innan deadline i så fall.Upprätta en detaljerad studieplan och få den godkänd av din utbildningsledare.
   
 • Du hittar mer information på sidan Studieplan.
   
 • Leta efter information om kurser på universitetets hemsidor, se Sökportalen och i Faktabladet.
   

Begrepp och information

Här hittar information som du kan behöva när du fyller i ansökan till ditt universitet.


Fakultet vid LiU (faculty, school, institution): Faculty of Science and Engineering
Linköpings universitets Erasmuskod: S LINKOPI01
Inom Europa är du Erasmusstudent/Erasmus exchange student

Adress: Linköping University
Dean´s Office
Att: LiTH International
581 83 Linköping
Sweden

Utbildningsledare/Studievägledare heter Academic Coordinator/ Departmental Coordinator/Faculty Programme director
Karin Karltorp utlandsstudier-il@liu.se FTL, I, Ii, IND, KTS, SL
Tea Nygren, tea.nygren@liu.se D, DAV, DI, C, GDK, IP, IT, MT, U 
Anders Ekinge, anders.ekinge@liu.se   AER, BI, CM, DES, EMM, M, MEC, MI, SUS
Karin Björsten, karin.björsten@liu.se DPU
Kia Ölvander, kia.olvander@liu.se  Bio, KA, KB, KBnv, Kemi, TB (boka tid via mail)
Torun Berlind, torun.berlind@liu.se ED, ED, EL, Mat, MED, Y, Yi

Internationell koordinator heter Institutional coordinator/(Erasmus) Exchange coordinator/International Exchange Coordinator
LiTH International, Faculty of Science and Engineering.
Mejladress: outgoing@lith.liu.se
Claudia Schmid och Gabriella Hedin.
 

Certificate of enrollment, Certificate of student status - intyg från Ladok om att du är en registrerad student vid LiU. Utdraget ska vara på engelska. Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Infocenter.
Se exempel Certificate of Registration, eller om du även ska visa vilka kurser du nu studerar: Certificate of Registration with courses

Namn på program och kurser på engelska finns på webbsidan Studieinfo.

Intyg om att du är försäkrad
, se Student-UT försäkringen

Official Transcript of Records, Academic Record - ett utdrag från Ladok över dina avklarade kurser. Utdraget ska vara på engelska. Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Infocenter.

Se exempel på Transcript of Records.

Om du ångrar dig

Om du ångrar dig och beslutar att inte resa måste du så fort som möjligt meddela oss för att registreringar i Ladok ska bli rätt, annars kan fel uppstå gentemot CSN. Kontakta oss: outgoing@lith.liu.se.

Om du är utomlands och beslutat dig för att avbryta utlandsstudierna ska du mejla oss. Vi kommer då informera ditt universitet om att du väljer att avbryta studierna, eller om du själv vill göra detta. Vi meddelar även studievägledning och utbildningsledaren och ser till att du kan registrera dig på kurser på LiU när du kommer tillbaka.    

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-16