Göm menyn

Formell ansökan till partneruniversitet inom Europa

Den här sidan är för dig som har blivit nominerad till studier inom Europa. Att vara nominerad betyder att du nu formellt får söka en utbytesplats på ditt tilldelade partneruniversitet. Förutsättningen för att man ska kunna åka är att det mottagande universitetet gör en antagning. På den här sidan hittar du information om hur du ska förbereda din ansökan och en lista på vanliga begrepp och länkar till sidor som kan vara till nytta vid ansökan.

Din ansökan till partneruniversitetet

Nu är det dags att söka en plats på universitetet du är nominerad till. Information om hur du söker skickas ofta till dig efter att du blivit nominerad och när universitetets ansökningsperiod öppnas. Du kan också själv leta på partneruniversitetets webb efter information för Exchange students samt Erasmus exchange students. Partneruniversitetet skickar antagningsbesked. Besked dröjer ibland. Om du inte hört något inom två månader innan från studiestarten bör du höra av dig till partneruniversitetet.

 • Du får ett mejl från oss när du är nominerad och du kan därefter påbörja din ansökan till värduniversitetet.
   
 • Leta efter information om kurser på värduniversitetets webbplats, se länkar i Sökportalen och i Faktabladet.
   
 • Upprätta en detaljerad studieplan och få den godkänd av din utbildningsledare. Läs mer på sidan Studieplan.
   
 • Ta reda på vilka deadlines, exempelvis för ansökan och boende, som ditt värduniversitet har. Läs igenom ansökningsinformationen noga och kontrollera vilka uppgifter och dokument du ska lämna. Förbered rekommendationsbrev, motivationsbrev, hälsointyg och försäkringsbrev om det krävs. 
   
 • Rekommendationsbrev: Om du behöver detta till din ansökan eller för att söka stipendium, vänd dig i första hand till en lärare som känner dig väl eller fråga din utbildningsledare. Vi på LiTH International skriver inte några rekommendationsbrev.
   
 • Se dokumentet Motivationsbrev för tips om hur du kan skriva om det efterfrågas.
   
 • Börja med ansökan så fort du kan.
   
 • Ansök i tid. Om det är ett krav från partneruniversitetet så skickar LiTH International din ansökan. Ansökan ska vara hos oss senast 10 arbetsdagar innan deadline i så fall. 

Begrepp och information

Här hittar du information som kan behövas när du fyller i ansökan till ditt värduniversitet.


Fakultet vid LiU (faculty, school, institution): Faculty of Science and Engineering
Linköpings universitets Erasmuskod: S LINKOPI01
Inom Europa är du Erasmusstudent/Erasmus Exchange Student

Adress:
Linköping University
Dean´s Office
Att: LiTH International
581 83 Linköping
Sweden

Utbildningsledare heter Academic Coordinator/ Departmental Coordinator/Faculty Programme Director
Karin Karltorp utlandsstudier-il@liu.se FTL, I, Ii, IND, KTS, SL
Tea Nygren, tea.nygren@liu.se D, DAV, DI, C, GDK, IP, IT, MT, U 
Anders Ekinge, anders.ekinge@liu.se   AER, BI, CM, DES, EMM, M, MEC, MI, SUS
Karin Björsten, karin.björsten@liu.se DPU
Kia Ölvander, kia.olvander@liu.se  Bio, KA, KB, KBnv, Kemi, TB (boka tid via mail)
Torun Berlind, torun.berlind@liu.se ED, ED, EL, Mat, MED, Y, Yi

Internationell koordinator heter Institutional Coordinator/(Erasmus) Exchange Coordinator/International Exchange Coordinator
LiTH International, Faculty of Science and Engineering.
Mejladress: outgoing@lith.liu.se
Gabriella Hedin och Anna-Maria Josefsson
 

Certificate of Registration, Certificate of Enrollment, Certificate of Student Status - intyg från Ladok om att du är registrerad student vid LiU. Intyget ska vara på engelska. Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Infocenter.

Official Transcript of Records, Academic Record - ett utdrag från Ladok över dina avklarade kurser. Utdraget ska vara på engelska. Beställ via Studentportalen, eller hämta ut på Infocenter.

Namn på program och kurser på engelska finns på webbsidan Studieinfo.

Intyg om att du är försäkrad, se Student-UT försäkringen

Om du väljer att inte ta din utbytesplats i anspråk

Kontakta outgoing@lith.liu.se så fort som möjligt.

Om du är utomlands och beslutat dig för att avbryta utlandsstudierna ska du mejla oss. Vi kommer då informera ditt värduniversitet om att du väljer att avbryta studierna. Vi meddelar även din studievägledare och utbildningsledare, och vi uppmanar dig att ta kontakt med din studievägledare för vidare planering av studier vid LiU.

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-09