Göm menyn

Betyg och tillgodoräknande av kurser

Betyg

Vissa universitet skickar betygen direkt till studenterna och andra universitet skickar betygen till oss på LiTH International. Om betyget skickas till oss så mailar vi dig för att ta reda på om vi ska posta betyget eller om du vill hämta betyget hos i D-huset/Valla eller i Täppan. Vi tar även en kopia på betyget och lämnar till din utbildningsledare. Om betyget skickas till dig så kom till D-huset eller till Täppan (helst med oöppnat kuvert) så kopierar vi det till din utbildningsledare. Betygen måste visas upp i original, endast elektroniskt signerade betyg är godkända via email. CSN kan inte se resultatet av tillgodoräkningen förrän beslutet är taget och inlagt i Ladok. Detta kan ta tid och det är bäst att du skickar kopia på dina utlandsbetyg direkt till CSN.

Adress till Linköpings Universitet
Linköping University
Dean´s Office
Att: LiTH International
581 83 Linköping, Sweden

Tillgodoräknande av kurser

När du kommer hem ska du kontakta din utbildningsledare för att tillgodoräkna dig de kurser du studerat utomlands.
Om alla handlingar är i ordning går tillgodoräknandet snabbt och poängen kan rapporteras i Ladok. För tillgodoräknandet behöver du betyg, kursbeskrivning, vilken nivå kursen är på (grund-, avancerad- eller forskarnivå) och hur många poäng som motsvarar helårsstudier vid värduniversitetet. Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. Avancerade poäng ges endast med ordentlig och godtagbar motivering. Blanketter för tillgodoräknande och eventuella speciella instruktioner hittar du via ditt utbildningsprogram.

Se instruktion gällande tillgodoräkning för studenter i:
Programnämnden för data- och medieteknik, DM nämnden
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF nämnden
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik, IL nämnden
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB nämnden

Programnämnden för maskinteknik och design, MD-nämnden: boka tid med sin utbildningsledare i Timecenter när du har fått originalbetyget och det har kopierats till din utbildningsledare.

Utvärdering

Efter dina utbytesstudier ska du också fylla i en utvärderingsrapport. Dina svar kommer att vara till hjälp för studenter som planera att ansöka om en utbytesplats i kommande ansökningsomgångar. Rapporter finns publicerade i Sökportalen. Inne i Utreseportalen hittar du blanketten Travel report, Exchange academic year att fylla i. 

Logga in här


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-24