Göm menyn

Betyg och tillgodoräknande av kurser

Betyg

Betyg måste vara i original, mejlas direkt från värduniversitetet till oss eller ha en elektroniskt signering för att vara godkända för tillgodoräkning.

Skickas betyget till LiU från värduniversitetet tar vi en kopia. Kopian är då tillräckligt underlag för tillgodoräkning. Vi mejlar dig sedan för att få din postadress för att kunna skicka dig betyget.

Om betyget skickas till dig så behöver vi se originalet. Skicka betyget till postadressen nedan eller lämna in originalet till brevlådan utanför ingång 31 vid D-huset på campus Valla. Skriv LiTH International på kuvertet och ange din hemadress så att vi kan skicka tillbaka ditt betyg.

CSN kan inte se resultatet av tillgodoräkningen förrän beslutet är taget och inlagt i Ladok. Detta kan ta tid och det är bäst att du skickar kopia på dina utlandsbetyg direkt till CSN.

Adress till Linköpings Universitet
Linköping University
Dean´s Office
Att: LiTH International
581 83 Linköping, Sweden

Tillgodoräknande av kurser

När du kommer hem ska du kontakta din utbildningsledare för att tillgodoräkna dig de kurser du studerat utomlands.
Om alla handlingar är i ordning går tillgodoräknandet snabbt och poängen kan rapporteras i Ladok. För tillgodoräknandet behöver du betyg, kursbeskrivning, vilken nivå kursen är på (grund-, avancerad- eller forskarnivå) och hur många poäng som motsvarar helårsstudier vid värduniversitetet. Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs. Avancerade poäng ges endast med ordentlig och godtagbar motivering.

Speciella instruktioner gällande tillgodoräkning för studenter i:
Programnämnden för data- och medieteknik, DM-nämnden hittar information via programrummen på Lisam.
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF nämnden
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB nämnden
Programnämnden för industriell ekonomi, IL-nämnden
Programnämnden för maskinteknik och design, MD-nämnden: boka tid med utbildningsledare genom Bookings när du har fått originalbetyget och det har kopierats till din utbildningsledare.

Utvärdering

Efter dina utbytesstudier ska du också fylla i en utvärderingsrapport. Dina svar kommer att vara till hjälp för studenter som planera att ansöka om en utbytesplats i kommande ansökningsomgångar. Rapporter finns publicerade i Sökportalen. Inne i Utreseportalen hittar du blanketten Travel report, Exchange academic year att fylla i. 

Logga in här


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-27