Göm menyn

Information till nominerade utbytesstudenter

När du har tackat ja till utbytesstudier blir du nominerad till partneruniversitetet. Därefter lämnar du in en formell ansökan direkt till universitetet som du själv ansvarar för. På de här sidorna hittar du information för dig som är nominerad. Du kan läsa mer om den formella ansökan, hur du kan förbereda dig inför dina utbytesstudier och vad du ska göra under tiden du är på ditt partneruniversitet. Du hittar även information om vad du ska göra efter dina utbytesstudier.

 


 

Utreseportalen

 
 


Processen från nominering till efter utlandsstudierna

Besked om nominering

Efter att du har lämnat in en intresseanmälan får du besked från LiTH International om att du har blivit erbjuden en plats på ett partneruniversitet. Du får besked till din studentmejl cirka två veckor efter din ansökan.

 • Bekräfta eller lämna återbud i Utreseportalen om erbjuden plats. Tackar du ja till din utbytesplats nominerar vi dig till partneruniversitetet.
   

När du har bestämt dig: Ansökan

Du får en bekräftelse via mejl när vi vi har nominerat dig till partneruniversitetet. Avvakta detta mejl innan du påbörjar en eventuell ansökan. Under våren får du sedan information från partneruniversitetet som bekräftar att de antagit dig, de brukar då skicka information om universitetet och om deras ansökningsprocess. 

Förberedelser

 • Kontrollera om universitetet kräver språkintyg eller språktest.
 • Läs mer på sidan Språkintyg om intyg i engelska eller moderna språk. Till en del universitet krävs språktest. Se info i Sökportalen, i faktablad eller i mejl från universitet om vad som gäller.
 • Du ska skriva en detaljerad studieplan över de kurser du vill läsa på partneruniversitetet. Inom Erasmus kallas studieplanen Learning agreement. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Gå på informationspassen som erbjuds. Där får du träffa andra studenter som åker till samma universitet/land eller region som du. Du kan få information om val av kurser och tillgodoräknande, stipendium, försäkringar, säkerhet med mera.
 • Läs om finansiering, se Ekonomi och stipendier.
 • Läs på om studiemedel på CSN webbplats för att ta reda på vad som gäller vid utlandsstudier.
 • Sök bidrag. Du hittar information under fliken Stipendier på din programsida.
 • Sök visum om det behövs. Sök tidigt! Det kan ta längre tid än du tror.  Blanketter för visumansökan skickas oftast direkt till studenten från värduniversitet efter att studenten har blivit antagen.
 • Köp resan.
 • Läs om möjlighet att söka tågstipendium för erasmusstudenter på Erasmus (studier och praktik).
 • Se över dina försäkringar. Linköpings universitet har genom Kammarkollegiet en försäkring för utresande studenter. Läs mer om Student-UT försäkringen. Beställ försäkringsintyg i Utreseportalen om du behöver. Om du åker till ett annat land på exempelvis semester bör du ha en extraförsäkring.
 • Läs säkerhetsinformationen för ditt land i appen Resklar eller på Utrikesdepartementets webbplats.
 • Ordna boende. Du kan antingen söka bostad via partneruniversitetet och får då information via hemsidor eller så kan du söka bostad när du kommer fram. Boka i så fall tillfälligt boende för de första veckorna.
 • Kontrollera giltighetstiden för ditt pass. Observera att passet måste vara giltigt under hela din studietid utomlands.
 • Tag gärna med några extra passfoton för id-handlingar, ansökningar och annat som kan dyka upp.
   

Under din utlandsvistelse

 • Få LiUs blankett Certificate of Arrival undertecknad av partneruniversitetet.
 • Få din detaljerade studieplan/Learning agreement från LiU undertecknad av partneruniversitetet när du är på plats. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Ladda upp dokumenten i Utreseportalen. Läs mer om hur de ska laddas upp i Utreseportalen.
 • Kontrollera om det finns andra dokument som partneruniversitetet vill att du förbereder och lämnar in till dem.
 • Fyll i en blankett vid kursändringar. Läs mer om vilken blankett och hur du gör på sidan Studieplan.
 • Ladda ner UD:s app Resklart och följ säkerhetsrekommendationer.
 • Kontakta LiTH International om ändringar i utbytesperioden.
   

Slutet av studietiden

 • Fyll i Certificate of Departure om du är Erasmusstudent. Läs mer på sidan Nominerade utbytesstudenter.
 • Gör eventuellt uppföljande språktest om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International office vid LiU.
 • Ta reda på hur du får dina betyg, Transcript of Records. Hur du får betygen från universitetet skiljer sig åt. Ibland måste du se till att få hem dina betyg. I andra fall skickas de till dig direkt och ibland till LiTH international.
 • Ansök om tillgodoräknande. Läs mer om hur du gör på sidan Betyg och tillgodoräknande av kurser.
 • Fyll i utvärderingen i Utreseportalen. Du hittar formuläret Travel Report i Utreseportalen.
 • Fyll i Erasmusutvärderingen om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International office vid LiU.

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-09