Göm menyn

Information till dig uttagen för utbytesstudier

När du har tackat ja till erbjudandet om utbytesplats nominerar vi dig till värduniversitetet. Därefter lämnar du in en ansökan direkt till värduniversitetet. På de här sidorna hittar du information för dig som fått en utbytesplats. Du kan läsa mer om den formella ansökan, hur du förbereder dig inför dina utbytesstudier och vad du ska göra under tiden du är på ditt värduniversitet. Du hittar även information om vad du ska göra efter att du avslutat dina utbytesstudier.


 

Utreseportalen

 


 

Det är i utreseportalen som du laddar upp nödvändiga dokument.

Aktuellt

LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021.

Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att:

 • Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet (redan från avrådan för icke nödvändiga resor ska studenter inte resa ut, förtydligat 201106)
 • att mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser

Förutsättningarna kan förstås ändras snabbt och därför är det viktigt att du som student som har en planerad utlandsvistelse för studier eller praktik även förbereder en reservplan tillsammans med din studievägledare, utbildningsledare eller motsvarande, utifall utlandsvistelsen måste ställas in med kort varsel. LiU kommer inte att ersätta studenter för förlorade kostnader, till exempel dubbla hyror eller icke avbokningsbara flygresor om utbytet ställs in. 

 


Processen från platserbjudande till efter utlandsstudierna

Besked om platserbjudande

Efter att du har lämnat in en intresseanmälan får du besked från LiTH International om att du har blivit erbjuden en plats på ett värduniversitet. Du får besked till den mejladress du angav i din intresseanmälan.

 • Bekräfta eller lämna återbud i Utreseportalen om erbjuden plats. Tackar du ja till din utbytesplats nominerar vi dig till värduniversitetet.

Nominering till värduniversitetet

Vi kommer meddela värduniversitetet vem som är utvald för utbytesstudier. Om vi behöver mer information inför nomineringen mejlar vi dig. Du får en bekräftelse via mejl i samband med nomineringen. Efter att du är nominerad är det ditt ansvar att:
- ta fram och skicka in ansökan
- hålla dig informerad om värduniversitetets ansökningsprocess
-förbereda dig inför utlandsstudierna

Ansökan till värduniversitetet

Du får en bekräftelse via mejl från oss när du är nominerad. Avvakta detta mejl innan du skickar in din ansökan.

Förberedelser inför utlandsvistelsen

 • Kontrollera om universitetet kräver språkintyg eller språktest.
 • Läs mer på sidan Språkintyg om intyg i engelska eller moderna språk. Till en del universitet krävs språktest. Se info i Sökportalen, i faktablad eller i mejl från universitet om vad som gäller.
 • Du får ett intyg på engelska som bekräftar att du är uttagen för ett utbyte, att du är en registrerad LiU-student och att du har språkkunskaper i engelska motsvarande B2 eller högre. Du får även ett intyg på svenska om att du är uttagen till utbytesstudier. Dessa intyg skickas via mejl.
 • Du ska fylla i ett antal blanketter. Vilka blanketter du ska fylla i beror på vilket avtal du åker inom. Läs mer på sidan Blanketter. 
 • Du ska skriva en detaljerad studieplan över de kurser du vill läsa på partneruniversitetet. Inom Erasmus kallas studieplanen Learning Agreement. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Gå på informationspassen som erbjuds. Där får du träffa andra studenter som åker till samma universitet/land eller region som du. Du kan få information om val av kurser och tillgodoräknande, stipendium, försäkringar, säkerhet med mera. Det erbjuds ett informationspass i januari/februari, ett i maj och ett i december. Info mejlas ut.
 • Läs om finansiering, se Ekonomi och stipendier.
 • Läs på om studiemedel på CSN webbplats för att ta reda på vad som gäller vid utlandsstudier.
 • Sök bidrag. Du hittar information under fliken Stipendier på din programsida.
 • Sök visum om det behövs. Sök tidigt! Det kan ta längre tid än du tror.  Blanketter för visumansökan skickas oftast direkt till studenten från värduniversitet efter att studenten har blivit antagen.
 • Köp resan. Försök att köpa avbokningsbar resa.
 • Läs om möjlighet att söka tågstipendium för Erasmusstudenter på Erasmus (studier och praktik).
 • Se över dina försäkringar. Linköpings universitet har genom Kammarkollegiet en försäkring för utresande studenter. Läs mer om Student-UT försäkringen. Beställ försäkringsintyg i Utreseportalen om du behöver. Om du åker till ett annat land på exempelvis semester bör du ha en extraförsäkring.
 • Läs säkerhetsinformationen för ditt land i appen Resklar eller på Utrikesdepartementets webbplats.
 • Ordna boende. Du kan antingen söka bostad via värduniversitetet och får då information via hemsidor eller så kan du söka bostad när du kommer fram. Boka i så fall tillfälligt boende för de första veckorna.
 • Kontrollera giltighetstiden för ditt pass. Observera att passet måste vara giltigt under hela din studietid utomlands.
 • Tag gärna med några extra passfoton för id-handlingar, ansökningar och annat som kan dyka upp.
   

Under din utlandsvistelse

 • Få LiUs blankett Certificate of Attendance (första delen) undertecknad av ditt värduniversitetet. Läs mer på sidan Blanketter.
 • Få din detaljerade studieplan/Learning Agreement (som redan är undertecknad av dig och LiU) undertecknad av värduniversitetet när du är på plats. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Ladda upp Certificate of Attendance och Learning Agreement/Studieplanen i Utreseportalen
 • Kontrollera om det finns andra dokument som värduniversitetet vill att du förbereder och lämnar in till dem.
 • Fyll i en blankett vid kursändringar. Läs mer om vilken blankett och hur du gör på sidan Studieplan.
 • Ladda ner UD:s app Resklart och följ säkerhetsrekommendationer.
 • Kontakta LiTH International om ändringar som sker under utbytesperioden.
   

Slutet av utlandsvistelsen

 • Få LiUs blankett Certificate of Attendance (sista delen) undertecknad om du är Erasmusstudent. Läs mer på sidan Blanketter.
 • Gör eventuellt uppföljande språktest om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International office vid LiU.
 • Ta reda på hur du får dina betyg, Transcript of Records. Hur du får betygen från universitetet skiljer sig åt. Ibland måste du se till att få hem dina betyg. I andra fall skickas de till dig direkt och ibland till LiTH International.
 • Ansök om tillgodoräknande. Läs mer om hur du gör på sidan Betyg och tillgodoräknande av kurser.
 • Fyll i utvärderingen i Utreseportalen. Du hittar formuläret Travel Report i Utreseportalen.
 • Fyll i Erasmusutvärderingen om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International Office vid LiU.

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-09