Göm menyn

Information till dig uttagen för utbytesstudier

När du har tackat ja till erbjudandet om utbytesplats nominerar vi dig till värduniversitetet. Därefter lämnar du in en ansökan direkt till värduniversitetet. På de här sidorna hittar du information för dig som fått en utbytesplats. Du kan läsa mer om den formella ansökan, hur du förbereder dig inför dina utbytesstudier och vad du ska göra under tiden du är på ditt värduniversitet. Du hittar även information om vad du ska göra efter att du avslutat dina utbytesstudier.


Senast uppdaterat 2020-05-07, kl: 08:50

Information till LiTH:s studenter uttagna för utlandsstudier hösten 2020

LiU ställer in utbytesstudier för utresande studenter ht 2020.

FAQ - Vanliga frågor

F: Jag är nominerad för utlandsstudier höstterminen 2020. Kan jag byta termin och åka vårterminen 2021 istället?
S: Om det är möjligt att byta från en nominering för hösttermin till vårterminen beror på ditt värduniversitet. Om du vill undersöka möjligheten att läsa utomlands våren 2021 kontaktar du utresekoordinatorerna på Tekniska fakulteten (LiTH International) via mejl till outgoing@lith.liu.se senast 10 maj. Vi kommer därefter att kontakta värduniversitetet om möjligheten att byta termin.

Om du går ett treårigt program måste Du vara medveten om att det kan vara svårt att göra ditt kandidatarbete på det mottagande lärosätet och att du i så fall kommer behöva göra ditt arbete när du kommer hem, dvs förlänga studietiden. Du behöver också vara beredd på att jobba mycket på egen hand då den handledning som ibland annars sker i grupp på kandidat/högskoleingenjörsprogrammen inte är tillgänglig på samma sätt.

F: Jag är nominerad för utlandsstudier hela läsåret 2020/2021. Kan jag planera för utbyte enbart under vårterminen 2021? 
S: Om det är möjligt att byta från en helårs nominering till att enbart gälla vårterminen beror på ditt värduniversitet. Om du vill undersöka möjligheten att enbart läsa utomlands våren 2021 kontaktar du utresekoordinatorerna på Tekniska fakulteten (LiTH International) via mejl till outgoing@lith.liu.se senast 10 maj. Vi kommer därefter att kontakta värduniversitetet om möjligheten att enbart läsa under vårterminen.

F: Får jag någon förtur vid framtida ansökningstillfälle på grund av att mitt utbyte till hösten 2020 nu ställs in?
S: Nej, du får inte förtur i ansökningsomgången om ditt utbyte uteblir hösten 2020 eller om du tidigare lämnat besked om att du inte vill ta din utbytesplats för 2020/21 i anspråk (du ska ha meddelat oss efter den 14 mars 2020). Vid kommande ansökningsomgångar för utbytesstudier via Tekniska fakulteten kommer du behandlas som om det vore första gången du ansöker och hanteras utifrån gällande regelverk (såsom ny beräkning av medelbetyg).

F: Jag är nominerad för utlandsstudier hela läsåret 2020/21 och vill läsa utomlands våren 2021. Kommer jag få någon förtur vid framtida ansökningstillfällen eftersom jag bara kan åka en termin? 
S: Nej.

F: Min utlandstermin börjar inte förrän senare i höst, gäller beslutet mig också?
S: Ja, alla utlandsstudier under ht20 ställs in.

F: Jag läser Ii eller Yi och har obligatoriska utlandsstudier, hur funkar det?
S: Beslutet gäller alla studenter, dvs inga utlandsstudier under hösten 2020. 

Till dig som läser Ii eller Yi och som har blivit nominerad av Tekniska fakulteten till en utbytesplats under läsåret 2020/21

Med anledning av beslutet om inställda studentutbyten, dnr LiU-2020-01654, kommer du som blivit nominerad av Tekniska fakulteten till en utbytesplats under läsåret 2020/21 att erbjudas möjligheten att istället åka vårterminen 2021 och höstterminen 2021 under förutsättning att UD inte avråder från resor till berört land eller att LiU fattar beslut som inte tillåter utlandsaktiviteter. I största möjliga mån kommer vi att försöka tillse att du får studera vid samma lärosäte under båda terminerna, men om detta inte skulle vara möjligt kommer vi att erbjuda dig att under hösten 2021 studera vid ett annat lärosäte inom din språkinriktning.

För alla Ii- och Yi-studenter finns möjligheten att få dispens gällande examenskravet på ett års studier utomlands på grund av den rådande situationen. För er som var nominerade inför läsåret 2020/2021 kommer alltså endast en termins studier utomlands krävas för en internationell examen. Likaså kommer dispens för språkkravet på 30 hp att ges och antalet hp reduceras.

Vad behöver jag som student göra? Förmodligen har du redan meddelat LiTH International på outgoing@lith.liu.se om du vill studera utomlands under vårterminen 2021. Därutöver behöver du senast 15/5 meddela om du är intresserad av att studera utomlands även under höstterminen 2021 eller om du anser att en termins studier utomlands är tillräckligt. Därefter vidtar diskussioner med berörda lärosäten. Vi räknar med att diskussionen med lärosätena kommer att ta tid så du kan räkna med att få information först runt juni månad

F: Hur planerar jag för vidare studier vid LiU under hösten 2020?
S: Om du läser på I, Ii, KTS, SL, FTL kommer du kontaktas separat senast den 10 maj. Övriga studenter som inte gjort kursanmälan inför ht20 kontaktar sin studievägledare för att få hjälp med kursanmälan inför hösten.

F: Vem meddelar partneruniversitet att utbytet är inställt?
S: LiTH International meddelar partneruniversitetet att utbytet är inställt och eventuella ändringar gällande din utlandstermin.

F: Jag vill studera utomlands ändå, kan jag det?
S: Ja, i så fall får du åka som free mover och ordnar då med dina utlandsstudier på egen hand. 

F: Kan jag få en Student UT försäkring av LiU om jag åker som free mover student? 
S: Nej, se till att ha en heltäckande egen försäkring.

F: Stämmer det att jag inte kan åka våren i trean pga kandidatprojekt på civilingenjörsprogram?
S: Kandidatprojekt är obligatoriskt för alla civilingenjörsprogram utom Ii och Yi. Det brukar vara svårt att göra kandidatprojekt utomlands, men givetvis kan man själv undersöka den möjligheten. Alternativet att skjuta på kandidatprojekt till årskurs 4 är i allmänhet inget som rekommenderas eftersom det då riskerar att krockar med andra obligatoriska masterkurser. 

F: Varför får nu nominerade studenter inte förtur i framtida ansökning till utlandsstudier på grund av inställt utbyte nu i höst?
S: Förutsättningarna för utbyte nästa år kommer att vara annorlunda vad gäller tillgängliga platser (antal platser bestäms inför varje år och kan bli både fler eller färre), nivå på utbytet (kandidat/master), medelbetygsberäkning osv. Att utbytet ht20 tyvärr tvingas ställas in påverkar dessutom även nästa års omgång studenter ändå eftersom vi förväntar oss fler sökande då. Skulle vi ge förtur åt årets grupp betyder att nästa års ”normala kull för utbytes-ansökningar” skulle bli orättvist behandlade. Med nuvarande resonemang konkurrerar ni på lika villkor.

F: Om jag har fått MFS, vem kontaktar jag för att meddela att LIU ställer in utlandsaktiviteten?
S: Johanna Gistvik vid internationella enheten, LIU, johanna.gistvik@liu.se.


 

Utreseportalen

 


 


Det är i utreseportalen som du laddar upp nödvändiga dokument.


Processen från platserbjudande till efter utlandsstudierna

Besked om platserbjudande

Efter att du har lämnat in en intresseanmälan får du besked från LiTH International om att du har blivit erbjuden en plats på ett värduniversitet. Du får besked till den mejladress du angav i din intresseanmälan.

 • Bekräfta eller lämna återbud i Utreseportalen om erbjuden plats. Tackar du ja till din utbytesplats nominerar vi dig till värduniversitetet.
   

Ansökan till värduniversitetet

Du får en bekräftelse via mejl när vi har nominerat dig till partneruniversitetet. Avvakta detta mejl innan du påbörjar en eventuell ansökan. Under våren får du sedan information från värduniversitetet om ansökningsprocessen. 

Förberedelser inför utlandsvistelsen

 • Kontrollera om universitetet kräver språkintyg eller språktest.
 • Läs mer på sidan Språkintyg om intyg i engelska eller moderna språk. Till en del universitet krävs språktest. Se info i Sökportalen, i faktablad eller i mejl från universitet om vad som gäller.
 • Du får ett intyg på engelska som bekräftar att du är uttagen för ett utbyte, att du är en registrerad LiU-student och att du har språkkunskaper i engelska motsvarande B2 eller högre. Du får även ett intyg på svenska om att du är uttagen till utbytesstudier. Dessa intyg skickas via mejl.
 • Du ska fylla i ett antal blanketter. Vilka blanketter du ska fylla i beror på vilket avtal du åker inom. Läs mer på sidan Blanketter. 
 • Du ska skriva en detaljerad studieplan över de kurser du vill läsa på partneruniversitetet. Inom Erasmus kallas studieplanen Learning Agreement. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Gå på informationspassen som erbjuds. Där får du träffa andra studenter som åker till samma universitet/land eller region som du. Du kan få information om val av kurser och tillgodoräknande, stipendium, försäkringar, säkerhet med mera.
 • Läs om finansiering, se Ekonomi och stipendier.
 • Läs på om studiemedel på CSN webbplats för att ta reda på vad som gäller vid utlandsstudier.
 • Sök bidrag. Du hittar information under fliken Stipendier på din programsida.
 • Sök visum om det behövs. Sök tidigt! Det kan ta längre tid än du tror.  Blanketter för visumansökan skickas oftast direkt till studenten från värduniversitet efter att studenten har blivit antagen.
 • Köp resan.
 • Läs om möjlighet att söka tågstipendium för Erasmusstudenter på Erasmus (studier och praktik).
 • Se över dina försäkringar. Linköpings universitet har genom Kammarkollegiet en försäkring för utresande studenter. Läs mer om Student-UT försäkringen. Beställ försäkringsintyg i Utreseportalen om du behöver. Om du åker till ett annat land på exempelvis semester bör du ha en extraförsäkring.
 • Läs säkerhetsinformationen för ditt land i appen Resklar eller på Utrikesdepartementets webbplats.
 • Ordna boende. Du kan antingen söka bostad via partneruniversitetet och får då information via hemsidor eller så kan du söka bostad när du kommer fram. Boka i så fall tillfälligt boende för de första veckorna.
 • Kontrollera giltighetstiden för ditt pass. Observera att passet måste vara giltigt under hela din studietid utomlands.
 • Tag gärna med några extra passfoton för id-handlingar, ansökningar och annat som kan dyka upp.
   

Under din utlandsvistelse

 • Få LiUs blankett Certificate of Arrival undertecknad av partneruniversitetet. Läs mer på sidan Blanketter.
 • Få din detaljerade studieplan/Learning Agreement (som redan är undertecknad av dig och LiU) undertecknad av värduniversitetet när du är på plats. Läs mer på sidan Studieplan.
 • Ladda upp Certificate of Arrival och Learning Agreement/Studieplanen i Utreseportalen
 • Kontrollera om det finns andra dokument som partneruniversitetet vill att du förbereder och lämnar in till dem.
 • Fyll i en blankett vid kursändringar. Läs mer om vilken blankett och hur du gör på sidan Studieplan.
 • Ladda ner UD:s app Resklart och följ säkerhetsrekommendationer.
 • Kontakta LiTH International om ändringar som sker under utbytesperioden.
   

Slutet av utlandsvistelsen

 • Fyll i Certificate of Attendance om du är Erasmusstudent. Läs mer på sidan Blanketter.
 • Gör eventuellt uppföljande språktest om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International office vid LiU.
 • Ta reda på hur du får dina betyg, Transcript of Records. Hur du får betygen från universitetet skiljer sig åt. Ibland måste du se till att få hem dina betyg. I andra fall skickas de till dig direkt och ibland till LiTH International.
 • Ansök om tillgodoräknande. Läs mer om hur du gör på sidan Betyg och tillgodoräknande av kurser.
 • Fyll i utvärderingen i Utreseportalen. Du hittar formuläret Travel Report i Utreseportalen.
 • Fyll i Erasmusutvärderingen om du är Erasmusstudent. Du får mejl om detta från International Office vid LiU.

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-07