Göm menyn

Information till nominerade utbytesstudenter

I vänstermarginalen finns en meny där du kommer vidare till mer viktig information. 

Utreseportal  

* Instruktion att ladda upp dokument i Utreseportalen och Start new application. Fyll i "Outgoing students - uploading documents" eller Erasmus Grant Agreement 2018-2019. Läs vilket formulär samt vilka dokument
OBS! Erasmus Grant Agreement är inte klart för läsåret 2019/2020.

Bilaterala studenter (studenter nominerade till universitet i Schweiz och utanför Europa)

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med din kompletta Studieplan och Certificate of Arrival, CoA = dokument som bekräftar startdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in Utreseportalen och välja Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents". Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet.

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Ändring av studieplan och instruktion på sidan Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och välja Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

Erasmusstudenter

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med ditt kompletta och signerade Learning Agreement, LA och Certificate of Arrival , CoA (startdatum och preliminärt slutdatum undertecknat av värdlärosätet) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och fylla i Form/blanketten Erasmus Grant Agreement 2018-2019. Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet.
Erasmus Grant Agreement för läsåret 2019/20 är ännu ej klart.

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Changes to Learning Agreement och instruktion på sidan Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och välja Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

I slutet av dina utbytesstudier, Certificate of Departure, CoD= dokument som bekräftar slutdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet) ska du ska ladda upp i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och välja Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents".
”En mobilitetsperiod är den tid studenten är fysisk i värdlandet.”

Nordtekstudenter

Se länk i vänstermarginalen till Studieplan. När du är klar med ditt kompletta och signerade Learning Agreement, LA och Certificate of Arrival, CoA= dokument som bekräftar startdatum (ifyllt och signerat av partneruniversitetet när du är på plats) ska du ladda upp dem i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in Utreseportalen och välja Form/blankett "Outgoing students - uploading documents". Du kan fylla i blanketten och ladda upp båda dokumenten samtidigt när du är på plats vid partneruniversitetet.

Vid ändringar av kurser, se dokumentet Changes to Learning Agreement och instruktion på sidan Studieplan. Du laddar upp dokumentet i Utreseportalen. Detta gör du genom att logga in i Utreseportalen och välja Form/blankett "Outgoing students - uploading documents"

 

 

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-25