Göm menyn

Praktik utomlands

Som student har du flera möjligheter att praktisera utomlands, men som regel måste du skaffa din plats själv. Det gäller även för utbildningsrelaterad Erasmuspraktik, som du kan få stipendium för.

Annonser om praktik publiceras på Careergate

Är du lärarstudent? Se praktik utomlands för lärarstudenter.

Tyska i praktiken -  Tyska i praktiken är en folkhögskolekurs i Düsseldorf som kombinerar språkstudier med 4 månader på ett tyskt företag.

Allmänt

Praktikplatser på myndigheter och organisationer

Har du hittat en praktikplats i USA?

Svensk-amerikanska handelskammaren, SACC-USA, är J-1 visumsponsor och hjälper dig genom hela processen. Läs mer här eller kontakta vera.edwall@sacc-usa.org vid eventuella frågor.


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-07