Göm menyn

Välkommen till sökportalen för Tekniska fakulteten vid LiU

Sökportalen kan du använda för att hitta universitet där du kan göra dina utbytesstudier. Här finns bland annat samlad information om lärosäten och ämnesområden. Det går också att se var tidigare studenter varit, läsa reseberättelser från tidigare studenter och se utbytesplatser som utbildningsledarna rekommenderar.

Hur du använder Sökportalen

Det finns flera sätt för att söka fram universitet dit du kan åka som utbytesstudent. Du kan använda filtreringen Subject area/ämnesområde.

Subject area är det ämnesområde vi har avtalat med partneruniversitetet. Observera att det kan finnas flera platser inom olika ämnesområden tecknade på ett partneruniversitet.

  • Om du vill söka på universitet utanför Erasmus kan du endast använda ämnesområdet Engineering and engineering trades, som är ett brett ämnesområde som inkluderar olika ämnen inom teknik/vetenskap/teknologi (engineering/science/technology).
  • För att söka inom Erasmus finns flera ämnesområden att välja mellan. Observera att Engineering and Engineering trades används men inte som ett övergripande ämnesområde såsom utanför Erasmus.

Studenter på programmen Ii, Yi och GDK kan välja sitt program i rullgardinsmenyn i ”Subject area” för att få fram platser som är reserverade för programmet. Platser reserverade för Ii, Yi och GDK anges i avtalsnamnet och kan inte sökas av andra studenter.

Study programme visar förslag på universitet för olika program. Filtreringen visar universitet där studenter tidigare varit och/eller universitet som vi bedömt kan passa programmet. Filtreringen är inte heltäckande utan ska endast ses som förslag. Det kan mycket väl finnas fler universitet som passar ett program eller inriktning.

"More information" visar information om det specifika universitetet. Här finns viktig information om de institutioner du får läsa vid, behörighets- och språkkrav, studienivå och andra restriktioner. Du kan hitta information om hur många utbytesplatser vi har på lärosätet och antalet terminer man kan åka till lärosätet.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och justera information i sökportalen.


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-25