Göm menyn

Erasmusstipendium för studier

Innan du kan ansöka om att få ett Erasmusstipendium behöver du ansöka om utlandsstudier inom Erasmus via din fakultet. Om du sedan blir nominerad till Erasmusstudier ska du ansöka om ett stipendium.

Checklista för Erasmusstudenter

Den här checklistan gäller enbart för dig som redan har ansökt om utlandsstudier och blivit nominerad till Erasmusstudier av din fakultet. 

Storleken på ditt stipendium beror på vart du reser och hur länge du är utomlands. 70% av stipendiet utbetalas i samband med din studiestart efter att du har:

  • fyllt i ett stipendieavtal (Erasmus Grant Agreement-GA) online. Var EXTRA noga när du fyller i start och slutdatum. Den första delen av ditt stipendium är baserat på de datum du uppger i stipendeavtalet. Om det under vistelsen gång visar sig att datumen i GA kommer att ändras ska du kontakta oss via ett mail till Erasmusstipendium@liu.se. Du hittar ditt Erasmus Grant Agreement via din fakultets Utreseportal: 

      Filosofiska fakulteten
      Utbildningsvetenskap
      Medicinska fakulteten
      Tekniska fakulteten

  • Laddat upp ett Learning Agreement, komplett ifyllt och undertecknat av din akademiska koordinator vid LiU, värdlärosätet och dig. Learning Agreement laddar du upp i stipendieansökan Grant Agreement.
    Kika gärna på instruktionsfilmen för Learning Agreement nedan.

Learning Agreement film

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gjort ett diagnostiskt språktest online (Online Linguistic Support - OLS) om du har blivit erbjuden ett sådant. Läs mer om Diagnostiska språktester längre ner på sidan.
  • Laddat upp ett Certificate of Arrival (startdatum och preliminärt slutdatum undertecknat av värdlärosätet). 

Resterande stipendiebelopp utbetalas efter avslutade utbytesstudier och då krävs följande:

  • Certificate of Attendance (eller Certificate of Departure) som bekräftar att start-och slutdatum stämmer överens med Grant Agreement. Ladda upp det i din fakultets Utreseportal i filen "Outgoing students - Uploading documents- Certificate of Departure". (Tips; du kan be värdlärosätet signera startdatumet redan när du har anlänt) 
  • Att du besvarar utvärderingen (EU Participant Report) som skickas till dig per mejl.
  • Att du gör uppföljande språktest i språkverktyget OLS om du blir erbjuden ett sådant.

I sista utbetalningen justeras summan beroende på om du har varit ute kortare eller längre tid. 

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för studier kan variera från läsår till läsår. Summan beror på vart du reser och hur länge du är utomlands. Notera att du måste studera utomlands i minst tre månader för att kunna få stipendiet.

Nedan ser du de aktuella stipendiesummorna. Observera att utbetalningarna sker enligt en fast växelkurs satt vid tidpunkten då LiU tog emot stipendiemedlen och att själva utbetalningen vanligen tar ca tre veckor.
 

Visste du att du som Erasmusstudent kan ansöka om extra stipendiebelopp* för medföljande barn? Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) om det är aktuellt för dig.

 

Stipendium för studier som började före den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

420€/månad

 

 

 

620 €/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

360€/månad

 

 

 

 

 


560€/månad

 

Stipendium för studier som börjar fr.o.m. den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

460 €/månad

 

 

 

660 /månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

400 €/månad

 

 

 

 

 

 

600 €/månad

Diagnostiska språktester och språkkurser


Erasmusstudenter som ska studera på bulgariska, danska, kroatiska, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska ska göra två obligatoriska diagnostiska språktester online, ett före utlandsvistelsen och ett efteråt.

Information kommer att skickas ut via mail och du får en länk till Online Linguistic Support, OLS, för att göra testet. Alla som får ett resultat A1-B1 erbjuds automatiskt en gratis onlinekurs i studiespråket. Det är frivilligt om du vill nyttja kursen men den kan vara ett bra stöd inför din utlandsvistelse. Även de som får högre testresultat kan välja att få en gratis kurs i antingen studiespråket eller studielandets språk. Språkkurser erbjuds dock inte i engelska, norska eller danska.

Om du får högsta resultat, C2, på första språktestet, kommer du inte att göra ett uppföljande test.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

Förbättra dina språkkunskaper

Planerar du att resa tidigare till din utländska studieort för att läsa en språkkurs före dina utlandsstudier? Du kan söka Erasmusstipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk. Vi ger dock inte stöd för språkkurser i engelska, norska eller danska. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan kursamordnare och den behöver inte vara poänggivande. För att söka visar du att du har gått kursen genom att maila ett kursintyg där det framgår att du läste den och mellan vilka dagar den pågick. Maila intyget till erasmusstipendium@liu.se.

De extra medlen är inte garanterade på förhand utan delas ut i mån av möjlighet.

Mer information

LiU:s Erasmuskod: S LINKOPI01

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter i Erasmus Student Charter.
Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-13