Göm menyn

Erasmusstipendium för studier

Innan du kan ansöka om att få ett Erasmusstipendium behöver du ansöka om utlandsstudier inom Erasmus+ och ha blivit nominerad via din fakultet.

Checklista för dig som ska resa ut som Erasmusstudent

 
1. Att göra före eller precis i början av Erasmusstudierna

 • Ansöka om Erasmusstipendium genom att fylla i ett stipendieavtal (Erasmus Grant Agreement) online. Du hittar ditt Erasmus Grant Agreement via din fakultets utreseportal: 

      Filosofiska Fakulteten
      Tekniska Fakulteten
      Utbildningsvetenskap
      Medicinska Fakulteten

      I stipendieavtalet ska du även ladda upp

      Certificate of Arrival  
      
Learning Agreement, komplett ifyllt och undertecknat. Learning Agreement hittar du på din fakultets utresesida.    

      Instruktionsfilmen nedan visar hur du fyller i ett Learning Agreement.

Learning Agreement film

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 • Göra det diagnostiska språktestet online (Online Linguistic Support - OLS) om du har blivit erbjuden ett sådant. Läs mer om Diagnostiska språktester längre ner på sidan.
 • Bestämma om du vill ta tåget till din studiedestination och därmed söka extra medel för detta via Utreseportalen - Uploading documents - Erasmus+ Travel Grant.

2. Att göra under Erasmusstudierna

 • Om du ämnar förlänga eller förkorta din Erasmusvistelse, ska du omedelbart kontakta Internationella enheten samt din fakultetskoordinator.
 • Om något inträffar under dina Erasmusstudier som gör att kurser ändras ska du fylla i Changes to Learning Agreement och få det undertecknat av värdlärosätet samt din akademiska koordinator vid LiU.
 • Vid olycka eller andra akutsituationer under Erasmusstudierna kontakta Falck Global Assistance i första hand.

3. Att göra efter avslutade Erasmusstudier

 • Ladda upp ett av värdlärosätet signerat Certificate of Attendance (tidigare Certificate of Departure) som bekräftar att start-och slutdatum stämmer överens med Grant Agreement. Ladda upp det i din fakultets Utreseportal i filen "Outgoing students - Uploading documents- Certificate of Attendance/Traineeship Certificate (Tips; du kan be värdlärosätet signera startdatumet redan när du har anlänt)
 • Besvara utvärderingen (EU Participant Report) som skickas till dig per mejl efter avslutade Erasmusstudier
  Avsändare; replies-will-be-discarded@ec.europa.eu (Notera att mailinbjudan kan hamna i din skräpkorg)
 • Gör uppföljande språktest i språkverktyget OLS om du blir erbjuden ett sådant. Notera att du inte behöver göra uppföljande test om du fick ett resultatet C2 i första testet
 • Ansök om tillgodoräknande för de kurser du tagit under ditt utbyte så snart som möjligt efter avslutade utbytesstudier

I sista utbetalningen justeras summan beroende på om du har varit ute kortare eller längre tid. 

Erasmus+ stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för studier kan variera från läsår till läsår. Summan beror på vart du reser och hur länge du är utomlands. Notera att du måste studera utomlands i minst 90 dgr för att vara berättigad att erhålla ett Erasmusstipendium.

Nedan ser du de aktuella stipendiesummorna. Observera att utbetalningarna sker enligt en fast växelkurs satt vid tidpunkten då LiU tog emot stipendiemedlen och att det kan ta upp till tre veckor innan du har pengarna på ditt konto efter vi har skickat underlag till ekonomiavdelningen.

Den första utbetalningen motsvarar 70% av den totala stipendiesumman baserat på de datum du uppgett i stipendieansökan.

Den andra utbetalningen justeras beroende på om du har förlängt eller förkortat dina Erasmusstudier. 

Stipendium för studier som börjar fr.o.m. den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien


Om du reser med medföljande barn och har fått ansökan om tillägg godkänd*

460 €/månad

 

 


660 /månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med medföljande barn och har fått ansökan om tillägg godkänd*

400 €/månad

 

 

 

 

 

 

600 €/månad

Visste du att det finns extra stipendier att söka för dig som...

...reser med barn. Erasmusstudenter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 200  per månad för medföljande barn

...väljer att ta tåget till studiedestinationen. Internationella enheten utlyser ett antal stipendier om vardera 190 (ca 2000 SEK). Det är tåget som ska vara huvudsakliga färdmedlet för din resa. Vid konkurrens om medel kommer lottning att ske. För utbetalning av stipendiet kommer du att behöva skicka in kvitton på din betalda tågresa. Söker gör du i utreseportalen - Under uploading documents.

...studerar med funktionsvariation. Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:

 • Specialtransport
 • Anpassat boende
 • Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet
 • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
 • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
 • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) så snart som möjligt före avresa om det är aktuellt för dig att söka extra medel för tågresa, funktionsvariation eller om du reser med barn.

Diagnostiska språktester och språkkurser

Erasmusstudenter som ska studera på bulgariska, danska, kroatiska, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska ska göra två obligatoriska diagnostiska språktester online, ett före utlandsvistelsen och ett efteråt.

Information kommer att skickas ut via mail och du får en länk till Online Linguistic Support, OLS, för att göra testet. Alla som får ett resultat A1-B1 erbjuds automatiskt en gratis onlinekurs i studiespråket. Det är frivilligt om du vill nyttja kursen men den kan vara ett bra stöd inför din utlandsvistelse. Även de som får högre testresultat kan välja att få en gratis kurs i antingen studiespråket eller studielandets språk. Språkkurser erbjuds dock inte i engelska, norska eller danska.

Om du får högsta resultat, C2, på första språktestet, kommer du inte att göra ett uppföljande test.

Hittar du inte inbjudan i din mailkorg, kika även i spamkogen.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

Förbättra dina språkkunskaper på plats

Planerar du att resa tidigare till din utländska studieort för att läsa en språkkurs före dina utlandsstudier? Du kan söka Erasmusstipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk. Vi ger dock inte stöd för språkkurser i engelska, norska eller danska. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan kursamordnare och den behöver inte vara poänggivande. För att söka visar du att du har gått kursen genom att maila ett kursintyg där det framgår att du läste den och mellan vilka dagar den pågick. Maila intyget till erasmusstipendium@liu.se.

De extra medlen är inte garanterade på förhand utan delas ut i mån av möjlighet.

Mer information

LiU:s Erasmuskod: S LINKOPI01

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter i Erasmus Student Charter.
Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02