Göm menyn

Minor Field Studies (MFS)

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sin C- eller D-uppsats genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

LiU har beviljats 35 MFS-stipendier inför läsåret 2018/19. Ansökningsomgångarna för studenter är den 1/5-31/5, den 1/8-30/9 och den 1/11-10/12. För utlysning och information riktad till studenterna, se studentwebbens MFS-sida.

 

Kontaktperson för MFS på LiU

Central kontaktperson för MFS är Helena Iacobaeus (013-286831) på Internationella enheten. 

 

MFS-länkar

Reseberättelser från tidigare MFS-studenter finns på MFS-portalen

 

 

 


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 24 10:54:19 CEST 2018