Göm menyn

Erasmus+

Det EU-finansierade Erasmusprogrammet gör det möjligt att läsa på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land med stipendium och på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan också få stipendium för utlandspraktik inom Erasmusprogrammet.

Corona och Erasmusstipendiet

Information till dig som är på/skulle ha varit på/avbrutit utbytesstudier eller praktik inom Erasmus+ programmet under vt 20.

Precis som LiU har många lärosäten och organisationer runt om i Europa valt att antingen stänga eller gå i distansläge. Vad gäller för ditt Erasmusstipendium? Informationen nedan kan komma att uppdateras/ändras snabbt beroende på läget och vad EU-kommissionen beslutar.


Har du varit på eller hade ett planerat studentutbyte eller praktik inom Erasmusprogrammet under vt20 ska du fylla i formuläret Force Majeur - Outgoing students som du hittar på din fakultets utreseportal. Du ska fylla i den oavsett om du har tänkt att söka ersättning för extra kostnader.

Här hittar du din fakultets utreseportal:

Filosofiska fakulteten

Tekniska fakulteten

Medicinska fakulteten

Utbildningsvetenskap


Avbrott
Om du pga av coronaviruset tvingas avbryta dina Erasmus+ utlandsstudier eller praktik kommer LiU att söka sk force majeur via Universitets- och högskolerådet (UHR) för de dagar du faktiskt varit på plats. Detta gäller om du har varit på plats färre än de 60/90 dagar (praktik/studier) som är minimikrav för deltagande i Erasmus+. Du kan alltså räkna med att behålla del av eller tom hela stipendiet.

Distansundervisning 
Du som följer/har följt värdlärosätets kurser/arbete vid organisation via distans (på plats eller på annan ort) kommer också få behålla ditt Erasmusstipendium.

Du som inte hunnit komma iväg på ditt utbyte
För dig som hade en plats vid ett lärosäte eller organisation senare under terminen och inte kunde komma iväg pga corona, kan också söka ersättning för de eventuella kostnader som uppkommit i med den planerade utbytesperioden. Det kan vara t ex förbetald hyra som du inte kan få tillbaka, flyg- eller tågbiljetter som inte är ombokningsbara osv. Kvitton och liknande kommer att behövas som underlag.

Försäkringen StudentUT
För övriga kostnader som uppstått i och med avbrott i ditt utbyte pga corona, t ex förbetald hyra och ombokningar av resor, sök i första hand ersättning genom Kammarkollegiets försäkring StudentUT eller egen reseförsäkring.

Corona - frågor och svar från Kammarkollegiet vilka kostnader som StudentUT täcker (engelska)

 

Vem kan bli Erasmusstudent?

Du som är student inom grund- eller forskarutbildning kan studera heltid under minst tre månader och max tolv månader vid ett annat europeiskt lärosäte som din utbildning har ett avtal med. För att delta i ett Erasmusutbyte måste du:

  • Vara registrerad på LiU och uppfylla fakultetens behörighetskrav för utlandsstudier.
  • Du ska skriva skriva in dig för heltidsstudier på värdlärosätet och kunna tillgodoräkna dig studieperioden utomlands eller få ett erkännande via Diploma Supplement.
  • Genomföra språktest före och efter utlandsstudierna om ett sådant erbjuds före studiestart av EU-kommissionen. (Det är inga prestationskrav kopplade till testerna utan de är enbart diagnostiska.)

De flesta Erasmusstudenterna är registerade på kurser vid värduniversitetet men det finns också möjlighet att resa ut för att samla empiri till uppsats/exjobb.

Det går att resa ut som Erasmusstudent mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier och/eller praktik under sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för två månaders praktik och tio månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmusstudier på magisternivån.

Tänk på att du kan söka extra stipendium om...

...du väljer att ta tåget till din studiedestination

Inför VT20 utlyser Internationella enheten ett antal stipendier om vardera 190  (ca 2000 SEK) för Erasmusstudenter som inför utbytet vårterminen 2020 väjer att ta tåget till studiedestinationen. Tåg ska vara huvudfärdmedlet för din resa. Vid konkurrens om medel kommer lottning att ske. För utbetalning av stipendiet kommer du att behöva skicka in kvitton på din betalda tågresa samt en kortare reseberättelse. Söker gör du i din fakultets Utreseportal -  Outgoing students - Uploading documents.

...du har medföljande barn under ditt utbyte

Erasmusstudenter/praktikanter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 200/5  per månad för medföljande barn, utöver det allmänna Erasmusstipendiet. Läs mer om stipendienivåer under Erasmusstudier och Erasmuspraktik.

...du studerar med någon form av funktionsvariation

Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:

  • Specialtransport
  • Anpassat boende
  • Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet
  • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
  • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
  • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

En särskild ansökan om medel behöver skickas in innan din avresa.

Om du har frågor om de extra stipendier som går att söka, kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand i god tid innan utbytets start.

 

För generell information om Erasmus+ kan du ladda ner appen Erasmus+ i din IPhone eller Android.

Erasmus+ App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ appen ger dig:

*Checklists with everything you need to do before, during and after your Erasmus+ stay abroad
*A “Top Tips” section where you can see the best tips from fellow Erasmus+ participants and even submit your own!
*Latest news and nearby events at your fingertips. Check out various social activities brought to you by the Erasmus Student Network across Europe!
*Direct connection to Erasmus+ Online Linguistic Support. Learn a language on the go!
*If you're in Higher Education, sign your Learning Agreement digitally through the app!
*Are you going abroad again? Add another mobility to your account!

This is a project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Brexit och Erasmus+

29 januari godkände EU Parlamentet Brexit utträdestavtal. Detta betyder att Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020 med ett avtal. Vad betyder detta för Storbritanniens medverkan i Erasmus+ programmet?

Efter Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari påbörjas en övergångsperiod under 11 månader, dvs t om 31 december 2020. Då kommer det mesta fungera som vanligt, och studenter som planerar att resa till Storbritannien som Erasmusstudenter kommer erhålla ett Erasmusstipendium.

En ny ansökningsomgång för Erasmusmedel för perioden 1 juni 2020 tom 31 maj 2022 stänger i början av februari och det står klart att lärosäten som blivit beviljade Erasmusmedel för denna period även kan använda dessa för mobilitet i Storbritannien. Studenter kan med andra ord åka på planerad mobilitet till Storbritannien med senast avslut 31 maj 2022.

lj gärna uppdatering kring Brexit och Erasmus+ via nyheterna och på 

 

 


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-09