Göm menyn

Studier och praktik utomlands och UD:s avrådan

Du ska inte genomföra ditt utbyte/VFU/praktik ifall Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till landet/regionen du ska åka till för din mobilitet. UD utfärdar avrådan på olika nivåer och för utbytet/VFU/praktik gäller att du vid lägsta nivå av avrådan, dvs. vid en avrådan för icke nödvändiga resor, inte ska genomföra din mobilitet alternativt ska avbryta din mobilitet och återvända till Sverige.  
 
OBS! Du som student måste själv se till att vara uppdaterad på de inresebestämmelser som gäller för just det land som du ska åka till (t ex vaccinationsintyg, negativt covid-19-test osv). Det kan skilja sig åt även mellan grannländer.
 
Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att:
Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet (redan från avrådan för icke nödvändiga resor ska studenter inte resa ut). 
att mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser.
 
Förutsättningarna kan förstås ändras snabbt och därför är det viktigt att studenter som har en planerad utlandsvistelse för studier eller praktik även förbereder en reservplan tillsammans med sin studievägledare, utbildningsledare eller motsvarande, utifall utlandsvistelsen måste ställas in med kort varsel. Du kan även följa kurser från värdlärosätet digitalt om detta erbjuds.  
Läs hur digital undervisning kan påverka ditt erasmusstipendium.
 
LiU kommer inte att ersätta studenter för förlorade kostnader, till exempel dubbla hyror eller icke avbokningsbara flygresor om utbytet ställs in.

Vanliga frågor om studier och praktik utomlands

Vad ska jag göra om UD sätter in en avrådan? 

Kontakta omedelbart LiU genom din fakultetskoordinator. Tillsammans tittar ni på vilka möjligheter du har, till exempel studier på LiU eller att fortsätta mobiliteten online.  

Kan LiU kalla hem mig och tvinga mig att avbryta min mobilitet? 

Om en plötslig händelse som till exempel politiska oroligheter eller naturkatastrofer inträffar kommer du att bli kontaktad av LiU och uppmanas att återvända till Sverige och LiU.  
Om UD utfärdar en avrådan som inte har samband med en plötslig händelse utan är kopplad till t ex pandemin har du ansvar för att bevaka avrådan och att kontakta LiU. Använd UD:s app Resklar för att följa utvecklingen i landet du ska till.  
LiU kan inte tvinga dig att stanna i Sverige eller återvända till Sverige men rekommenderar starkt att du följer expertmyndighetens, UD:s, rekommendationer. Observera också informationen om försäkring nedan samt att det är UD och ambassaden i landet du befinner dig i som till viss mån kan assistera dig, inte LiU. 

Vad gäller för försäkring?  

Student-UT försäkringen gäller inte när en avrådan från alla resor från UD finns innan du åker iväg. Utfärdar UD en avrådan när du är på plats täcker försäkringen vissa utgifter men inte alla samt att specifika villkor kan gälla, läs villkoren på Kammarkollegiets hemsida: Information om Student-UT försäkringen
Om avrådan är av lägre graden, det vill säga avrådan från icke nödvändiga resor, gäller fortfarande Student-UT försäkringen. LiU menar att du ändå inte ska resa ut även vid den lägre graden av avrådan.

Fram till den 30 juni 2021 gäller försäkringen även om det finns en avrådan innan du åker iväg. Observera dock att försäkringen enbart täcker vissa utgifter men inte alla.
 

Om mitt värdland kräver att jag ska sitta i karantän vid ankomst, står LiU för mina karantänkostnader?

Nej, LiU täcker inga karantänkostnader.

Kan jag genomföra eller fortsätta min mobilitet online?

Ja, du kan genomföra hela mobiliteten eller, om en avrådan sätts in under din mobilitet och du är tvungen att återvända till Sverige, delar av mobiliteten online i den mån partneruniversitetet/organisationen/företaget erbjuder denna möjlighet för dig. Meddela alltid LiU genom din fakultetskoordinator att du fortsätter mobiliteten online.  

Mitt universitet/organisation/företag erbjuder inte mobilitet online, vad ska jag göra? 

Kontakta din fakultetskoordinator för att diskutera hur din situation kan lösas då det kommer krävas individuella anpassningar. 

Får jag Erasmusstipendiet?  

Du måste studera minst 90 dagar för att det ska vara ett giltigt Erasmusutbyte. Det är de dagar du studerar fysiskt i värdlandet på campus eller på distans som räknas som stipendiegrundande dagar.  

LiU pre-departure webbinarie

Titta gärna på detta förberedande webbinarie för studenter som ska åka på utbyte vårterminen 2022.

Webbinariet (som är på engelska) lyfter frågor kring säkerhet och försäkring, och tips och råd inför utlandsstudier vårterminen 2022. Man får även höra från två nuvarande utbytesstudenter om deras tid utomlands.

Länk: LiU pre-departure webbinarie


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-31