Göm menyn

European Consortium of Innovative Universities (ECIU)

Möjligheter för dig som student

LiU ingår i European Consortium of Innovative Universities (ECIU), ett nätverk av 12 forskningsintensiva universitet, kända som förnyare inom högre utbildning och samverkan med det omgivande samhället. ECIU är ett European university där studenter, lärare och forskare samarbetar med det omgivande samhället och näringslivet för att lösa verkliga utmaningar.

Är du student och intresserad av att bredda din utbildning? Inom ECIU får du möjligheten till detta genom Challenges och Micro-modules som erbjuds runt om i Europa på ECIU universiteten både digitalt och på plats.

Challenges

  • Arbeta i multidiciplinära och internationella team
  • Arbeta med näringsliv och samhälle runt om i Europa
  • Lös lokala, nationella och globala problem med hjälp av problembaserat lärande

Micro-modules

  • Fyll i dina kunskaps- och erfarenhetsluckor inom ett speciellt område, tex inom energi och hållbarhet eller cirkulär ekonomi
  • Lär dig mer om interkulturell kommunikation
  • Förbättra dina språkkunskaper

Du har också möjlighet att delta i längre utbyten på 2-12 månader vid något av lärosätena inom ECIU-nätverket via Erasmus+ studier och Erasmus+ praktik. Hur du ansöker och information om stipendier läser du mer om under finansiering.

Ansökan till Challenges och Micro-modules

Läs mer om Challenges och Micro-modules och hur du ansöker.

Bidrag till resor

Om du reser till ett av våra partneruniversitet inom ECIU på en kortare eller längre period finns det möjlighet att söka bidrag/stipendium. Beroende på längden på din resa, dvs den fysiska mobiliteten, och vad du ska göra så ska du söka olika bidrag/stipendier.

  • Fysisk mobilitet som är kortare än 5 dagar

Du kan ansöka om bidrag för resa och uppehälle på upp till 500€. Totalt fördelar LiU som medlem inom ECIU 5000€ under 2022. Löpande ansökan med deadline den 1:a i varje månad förutom juli och augusti. För att kunna söka måste man vara antagen till en Challenge eller Micro-module. Man måste också ha en inbjudan eller likande till en aktivitet som är på plats på det mottagande lärosätet/institutionen. Ett intyg ska skickas in efter avslutad resa.

Kontakta Konstantinos Mitropoulos för ansökan om finansiering.

  • Fysisk mobilitet som är på 5 dagar och upp till max 30 dagar, där Micro-modules eller Challenges och övriga kurser som ger minst 3 ECTS ingår och där det också finns en del av kursen som är on-line. (Erasmus short blended mobility - studies)

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök om finansiering.

  • Fysisk mobilitet som är på 5 dagar och upp till max 30 dagar, där en Challenge eller en praktik på minst 3 veckor ingår och där det också finns en del som är on-line, utan ECTS men som ska godkännas i Diploma supplement. (Erasmus short-term blendend mobility – Internship)

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök om finansiering.

  • För längre utbyten från 2-12 månader för studier och praktik.

Det finns även möjlighet att åka på ett reguljärt utbyte till våra ECIU partners.
Läs mer om ansökningsprocessen, ansök om en plats och finansiering.


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-26