Göm menyn

Hemmissionering vid Filosofiska fakulteten

Vill du få din hemresa betald?

Hemmissionering innebär att du som student åker hem och besöker din gamla gymnasieskola för att dela med dig av dina erfarenheter som student vid Linköpings Universitet.

Upplägg

Själv eller tillsammans med en studiekamrat, från samma eller något annat program, besöker du din gamla gymnasieskola för att berätta om hur det är att studera vid Linköpings Universitet och bo i Linköping/Norrköping. 

Kom ihåg att du representerar hela universitetet och bör känna till de olika program som erbjuds. Du behöver inte memorera information om alla program, men det kan är bra ifall du är bekant med utbildningskatalogen/utbildningswebben så att du enkelt kan leta reda på informationen som behövs. Får du frågor du inte kan svara på så tar du med dem tillbaka till universitetet så ser vi till att de blir besvarade.

Det är ofta uppskattat av gymnasieeleverna ifall du utgår från dig själv och dina egna studier i presentationen, eftersom gymnasieungdomarna ofta är intresserade av att veta hur just du upplever livet som student.

Observera att det i dagsläget endast är möjligt att hemmissionera gentemot gymnasieskolor, och inte komvux.

Är du intresserad?

Innan du bokar möte med din gymnasieskola så vill vi ha in din intresseanmälan. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kontrollerar vi så att skolan du önskar att besöka inte haft besök under den senaste terminen. Har skolan inte haft besök så kan du kontakta skolan för att boka in ett datum för ditt besök. För att få resan betald måste du få besöka en eller flera klasser på skolan. Vi vill ha in din intresseanmälan senast två veckor innan ditt önskade besöksdatum på din gymnasieskola.

Intresseanmälan

Innan resan

När tiden för besöket är avtalat och resan bokad kommer vi att ha en kort genomgång inför resan där vi går genom materialet du får med dig, samtidigt tittar vi genom power-point presentationen så att du får ställa eventuella frågor om den. Du kommer även att få en del tips angående presentationen.

Vad du får med dig

Du kommer att få med dig följande material på din resa:

  • kataloger/broschyrer att dela ut
  • ppt-bilder
  • LiU t-shirt att ha på dig

Vi rekommenderar även att du tar med någon bok från en kurs du läser eller har läst för att visa upp.

Ersättning

Du bokar själv din resa, på billigaste sätt, och Linköpings Universitet står för resekostnaden. Ersättningen utbetalas i efterhand, och du ansvar själv för att lämna in biljetter och övriga resehandlingar till Filosofiska fakultetens kansli. Det utgår dock ingen ersättning för boende (vi räknar med att du bor hemma).

Gick du på gymnasiet i Östergötland eller har väldigt kort resväg till din gamla gymnasieskola får du, istället för betald resa, ett halvdagars arvode för ditt arbete.

Efterarbete

Efter avslutad hemmissionering skriver du en utvärdering av besöket, hur du upplevde presentationen, vad du pratade om, hur besöket mottogs av eleverna och vilka frågor du fick. Utvärderingen mailar du sedan till hemmissionering@ffk.liu.se.

Har du övriga frågor som inte besvarats i texten ovan får du gärna skicka ett mail till oss på hemmissionering@ffk.liu.se.

Du som student är den enskilt viktigaste ambassadören för Linköpings Universitet, och vi hoppas att du vill representera både oss och dig själv på din hemort.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-07