Göm menyn

Avfallshantering

Återvinningsmöbler finns på samtliga campusområden. I dessa kan du sortera förpackningar av papper, glas, plast och metall samt pantförpackningar och brännbart. På flera platser kan även matavfall sorteras (i anslutning till t ex studentkök) men inte i alla möbler p g a lukt.

Om din sektion eller studentförening har elektronikavfall eller miljöfarligt avfall som ni behöver bli av med eller för mer detaljerad information om var möbler och rum för källsortering finns i olika byggnader kontaktar ni enklast lokalvårdaren för det hus frågan gäller.

Kontakta HusService

Avfallshantering vid evenemang

Ska din sektion eller studentförening anordna en större fest eller evenemang och bekymrar er över sophanteringen?

Källsorteringskärl för utlåning

I anslutning till större evenemang på respektive campusområde finns det möjlighet att kostnadsfritt låna källsorteringskärl. Kontakta Micke Nilsson på mikael.nilsson@liu.se eller 013-28 40 94 i god tid innan evenemanget.

Sophämtning vid utomhusevenemang i Linköping

I anslutning till större utomhusevenemang som hålls på kommunens mark (parker, torg och grönytor som är allmän platsmark, det vill säga kommunägd mark i de centrala delarna av Linköping) finns det möjlighet att få soporna upphämtade av Linköpings kommun. Tjänsten är kostnadsfri. Sopsäckarna hämtas enbart på vardagar – så om evenemanget är under en helg bör sopsäckarna placeras där de inte är i vägen, men ändå enkelt kan hämtas nästkommande arbetsdag. 

Norrköpings kommun har i dagsläget ingen liknande möjlighet för sophämtning.

Gör så här:

  1. Vänd dig till Kontakt Linköping (via Felanmälan och synpunkter - gata, trafik och park) för att meddela aktuellt festdatum i god tid innan. Ange tydligt var säckarna kan hämtas. Kommunen hjälper gärna till att hålla staden ren samtidigt som önskemål om hämtning prioriteras bland andra behov, vilket innebär att önskemål kan komma att avslås.
  2. Rekvirera ut sopsäckar från dagsansvarig i Kårallen. Kom ihåg att kontakta dagsansvarig på da@karservice.se i god tid innan för att bestämma en tid.
  3. Samla ihop skräpet i sopsäckarna och ställ dem på den överenskomna upphämtningsplatsen. Se till att säckarna är väl hopknutna och att inget hamnat utanför. Tänk på att fåglar kan hitta sopsäckarna och picka hål på dem och skräpa ner. 

Vid frågor vänd dig till Kontakt Linköping.

Kontaktinformation

Miljöstrateg

Anna Gustafsson

tel nr: 013-281086

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-28