Göm menyn

Studentföreningar

På den här sidan listas LUST-godkända studentföreningar. För att en studentförening ska bli LUST-godkänd krävs:

 • Att gruppen studenter, alumner och/eller lärare inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar.
 • Att föreningen har demokratiska stadgar, där det tydligt framkommer att det är en studentförening.
 • Att föreningen är en demokratisk och jämlik organisation.

Läs mer om hur man startar en LUST-godkänd studentförening.

LUST-godkända studentföreningar bokar lokaler genom att kontakta studentforeningsbokning@uf.liu.se

Datorer och elektronik

 • Appsolut - studentapp för bättre kommunikation
 • Elektronikföreningen Admittansen - elektronikförening för studenter, alumner och anställda vid LiU
 • Ctrl-C - den andra datorföreningen
 • eLiTH - Föreningens ändamål är att agera som mötesplats för studenter på LiU som är intresserade av ett uppkopplat liv.
 • FIA - föreningen för autonoma intelligenta system
 • LiTHe El - elektronikförening
 • LiTHe Kod - programmeringsförening
 • LiU 3D - föreningen för 3D-printning
 • Lysator - akademisk datorförening för studenter och anställda vid LiU
 • Unga kodare - vill väcka intresset för kod och programmering bland studenter och unga

Film, foto, media

Idrott, friluftsliv

Internationella studentföreningar

Livsåskådning

 • Fishermans Friend - kristen studentförening
 • Kefas - kristna studentföreningen i Norrköping
 • LiU:s förening för Falun Gong
 • Ny Generation - allkristen studentförening på Campus Valla
 • SAAF LiU - Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen vid Linköpings universitet
 • UMU - Ungdom med uppdrag på Campus

Musik

Människorätt och stöd

Politik

Spex och gyckel

Studentservice

Uteställen och nöjen

Övriga organisationer

 • Ahead Mattecoachning
 • Basårsföreningen - för gamla och nya basårsstudenter i Linköping
 • Check mates - främja schackspelandet på LiU genom att anordna event och tillställningar med schack som gemensamt tema
 • Dragon's Den - spelförening
 • ELSA - juristförening
 • EMMA - maskinteknologsektionens tjejförening
 • Escort - logistikernas festeri
 • Flaggskeppet - gör Campus Vallas utomhusområden mer användbara
 • FuF - Föreningen för utvecklingsfrågor i Linköping
 • Förenade festerier - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Linköpings universitet
 • Förenade Festerier Norrköping - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Campus Norrköping
 • Gen!us - ökar genusmedvetenheten på Linköpings universitetet
 • Jocke - värnar om gemenskap och studenttraditioner
 • Jusek student Linköping - företräder Juseks studentmedlemmar i Linköping
 • Klädbiblioteket - Låna kläder gratis till olika evenemang under studietiden
 • Lex Utopia - studiestuga för juridikstudenter
 • LiAV - Linköpings akademiska vinsällskap
 • Linköpings Akademiska Debattsällskap
 • Linköpings kandidatförening - förening för läkarstudenter och AT-läkare
 • LithePant - sprida medvetenhet om återvinning, aktivt bidra till ett hållbart återvinningsarbete, engagera studenter intresse och engagemang inom återvinning
 • LIVA – Linköping Vegan Association 
 • Linwin - studentförening för unga kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer, entreprenörer och ledare i näringsliv och samhälle
 • LiRMA - Linköping Riichi Mahjong Association
 • LiU Formula Student - Formula Student-föreningen vid Linköpings universitet
 • LiU Gamers - utvecklar och fördjupar medlemmarnas intresse för, och kunskaper om, spel i digital form
 • LiU iGEM - representerar LiU i den internationella tävlingen inom syntetisk biologi, iGEM
 • Liute Magiskt - anordnar aktiviteter med anknytning till Harry Potter
 • Location East - Event med inriktning på social hållbarhet samt med särskild målsättning att jobba med innehåll mot de globala målen.
 • LR Stud Linköping - lokalförening för lärarstudenter i Linköping
 • Lärarförbundet student Norrköping
 • METTE - Främja sammanhållningen mellan de som identifierar sig som kvinna på Medietekniksektionen (MT)
 • NärCon - spel- och cosplayfestival
 • Nördboet - brädspelsförening
 • RFSU Linköping LiU - sexualpolitik och sexuell hälsa
 • Rotaract - förening för ledarskapsutveckling och samhällstjänst, del av det internationella yrkesnätverket Rotary
 • Röda korsets Ungdomsförbunds studentförening LiU - arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande
 • Sekten - skurkeriet för StuFF Campus Norrköping
 • Skurkeriet
 • SLF Student Linköping - läkarstudenternas fackförbund
 • Smash University: Linköping - främjar tävlingsinriktat spelande av spelserien Super Smash Bros
 • Studentfiket - studentdrivet café Campus Norrköping
 • Team Obelix - anordnar studiebesök på företag för C, D, IT och Y
 • The Murses - verkar för att få fler killar till sjuksköterskeprogrammet
 • 3cant - festeri för civilingenjörerna Campus Norrköping
 • World Values Initiative - plattform för studenter att utveckla sig själva genom dialog och upplevelsebaserade metoder.

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24