Göm menyn

Studentföreningar

Uppdaterad senast: 2020-09-15

På den här sidan listas LUST-godkända studentföreningar. För att en studentförening ska bli LUST-godkänd krävs:

  • Att gruppen studenter, alumner och/eller lärare inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar.
  • Att föreningen har demokratiska stadgar, där det tydligt framkommer att det är en studentförening.
  • Att föreningen är en demokratisk och jämlik organisation.

Läs mer om hur man startar en LUST-godkänd studentförening.

LUST-godkända studentföreningar bokar lokaler genom att kontakta studentforeningsbokning@uf.liu.se

Datorer och elektronik

  • Elektronikföreningen Admittansen - elektronikförening för studenter, alumner och anställda vid LiU
  • eLiTH - Föreningens ändamål är att agera som mötesplats för studenter på LiU som är intresserade av ett uppkopplat liv.
  • FIA - föreningen för autonoma intelligenta system
  • LiTHe El - elektronikförening
  • LiTHe Kod - programmeringsförening
  • Lysator - akademisk datorförening för studenter och anställda vid LiU

Film, foto, media, kultur

  • Linslusen - fotoförening
  • LiuNardo - Studentförening för konstintresserade på campus Norrköping
  • Stubinen - Norrköpings studentbio

Idrott, friluftsliv

Internationella studentföreningar

Livsåskådning

Musik

Människorätt och stöd

  • Global Relations LiU - samlar in bistånd genom föreningarna Global Relations och Kenenisa Bekele Education med målet att bygga en gymnasieskola i Etiopien
  • IFMSA - International Federation of Medical Students Association
  • Ingenjörer utan gränser (EWB) - Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid Linköpings universitet
  • Linköpingsjuristerna - gratis juridiskt stöd och rådgivning till hemlösa och andra utsatta personer i Linköping med omnejd

Politik

Spex och gyckel

Studentservice

Uteställen och nöjen

Övriga organisationer

  • Ahead Mattecoachning
  • Check mates - främja schackspelandet på LiU genom att anordna event och tillställningar med schack som gemensamt tema
  • Dragon's Den - spelförening
  • ELSA - juristförening
  • Escort - logistikernas festeri
  • Förenade festerier - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Linköpings universitet
  • Förenade Festerier Norrköping - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Campus Norrköping
  • Föreningen för föreningsaktiva - organiserar evenemang för samtliga studentföreningars verksamma medlemmar
  • Gen!us - ökar genusmedvetenheten på Linköpings universitetet
  • Jocke - värnar om gemenskap och studenttraditioner
  • LiAV - Linköpings akademiska vinsällskap
  • LinAOS - förening för studenter med anknytning till Försvarsmakten
  • LIVA – Linköping Vegan Association 
  • Linwin - studentförening för unga kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer, entreprenörer och ledare i näringsliv och samhälle
  • LiRMA - Linköping Riichi Mahjong Association
  • LiU Formula Student - Formula Student-föreningen vid Linköpings universitet
  • LiU Gamers - utvecklar och fördjupar medlemmarnas intresse för, och kunskaper om, spel i digital form
  • LiU iGEM - representerar LiU i den internationella tävlingen inom syntetisk biologi, iGEM
  • Liute Magiskt - anordnar aktiviteter med anknytning till Harry Potter
  • LiUSB - hembryggareföreningen vid Linköpings universitet
  • LR Stud Linköping - lokalförening för lärarstudenter i Linköping
  • Lärarförbundet student Norrköping
  • MedLiUdi - kulturförening som verkar för att öka studentkulturen vid LiU
  • METTE - Främja sammanhållningen mellan de som identifierar sig som kvinna på Medietekniksektionen (MT)
  • Röda korsets Ungdomsförbunds studentförening LiU - arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande
  • SLF Student Linköping - läkarstudenternas fackförbund
  • Smash University: Linköping - främjar tävlingsinriktat spelande av spelserien Super Smash Bros
  • Studentfiket - studentdrivet café Campus Norrköping
  • 3cant - festeri för civilingenjörerna Campus Norrköping
  • Unga Aktiesparare Linköpinglokalföreningen för dig som är och intresserad av aktier, fonder & sparande
  • Växteriet - växtförening
  • World Values Initiative - plattform för studenter att utveckla sig själva genom dialog och upplevelsebaserade metoder

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-16