Göm menyn

Studentföreningar

Uppdaterad senast: 2022-03-15

På den här sidan listas LUST-godkända studentföreningar. För att en studentförening ska bli LUST-godkänd krävs:

 • Att gruppen studenter, alumner och/eller lärare inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar.
 • Att föreningen har demokratiska stadgar, där det tydligt framkommer att det är en studentförening.
 • Att föreningen är en demokratisk och jämlik organisation.

Läs mer om hur man startar en LUST-godkänd studentförening.

LUST-godkända studentföreningar bokar lokaler genom att kontakta studentforeningsbokning@uf.liu.se

Datorer och elektronik

 • Elektronikföreningen Admittansen - elektronikförening för studenter, alumner och anställda vid LiU
 • eLiTH - Föreningens ändamål är att agera som mötesplats för studenter på LiU som är intresserade av ett uppkopplat liv.
 • FIA - föreningen för autonoma intelligenta system
 • LiTHe El - elektronikförening
 • LiTHe Kod - programmeringsförening
 • Lysator - akademisk datorförening för studenter och anställda vid LiU

Film, foto, media, kultur

 • Candela Norrköping - ljud, ljus, scen, rök och bild för studentevent vid campus Norrköping
 • Linslusen - fotoförening
 • LiuNardo - Studentförening för konstintresserade på campus Norrköping
 • Stubinen - Norrköpings studentbio

Idrott, friluftsliv

Internationella studentföreningar

 • ESN Linköping - ordnar aktiviteter för både utbytesstudenter och svenska studenter
 • IAESTE - internationell förening för praktikutbyte
 • ISA - internationell student förening
 • Indian Students Organization - För personer som är intresserade av den indiska kulturen, deras värderingar och mycket mer
 • Language café - Föreningen för passion för språk och fika
 • East Asian Association - En förening som arbetar för kulturellt utbyte med utbytesstudenter från östasien

Livsåskådning

 • Fishermans Friend - kristen studentförening
 • Kefas - Kristna studenter i Norrköping
 • Ny Generation - allkristen studentförening på Campus Valla
 • SAAF LiU - Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen vid Linköpings universitet

Musik

Människorätt och stöd

 • Global Relations LiU - samlar in bistånd genom föreningarna Global Relations och Kenenisa Bekele Education med målet att bygga en gymnasieskola i Etiopien
 • IFMSA - International Federation of Medical Students Association
 • Ingenjörer utan gränser (EWB) - Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid Linköpings universitet
 • Linköpingsjuristerna - gratis juridiskt stöd och rådgivning till hemlösa och andra utsatta personer i Linköping med omnejd

Politik

Spex och gyckel

Studentservice

Uteställen och nöjen

Övriga organisationer

 • Ahead Mattecoachning - förening där LiU-studenter coachar gymnasieelever i matematik
 • Check mates - främja schackspelandet på LiU genom att anordna event och tillställningar med schack som gemensamt tema
 • Dragon's Den - spelförening
 • ELSA - juristförening
 • Escort - logistikernas festeri
 • Fokus jämlikhet - jobbar för ett jämställt och mångfaldigt samhälle genom att skapa nya förebilder och bredda synen på teknik
 • Friends of MSF - studentförening som arbetar med att stötta Läkare Utan Gränser samt sprida information och inspiration om hur man kan engagera sig humanitärt
 • Förenade festerier - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Linköpings universitet
 • Förenade Festerier Norrköping - samarbetsorganisation för föreningar som arrangerar fester och större event vid Campus Norrköping
 • Föreningen för föreningsaktiva - organiserar evenemang för samtliga studentföreningars verksamma medlemmar
 • Gen!us - ökar genusmedvetenheten på Linköpings universitetet
 • Golden Girls
 • Jocke - värnar om gemenskap och studenttraditioner
 • KirLiU - Kirurgiska Föreningen för Studenter vid Linköpings universitet
 • LiAV - Linköpings akademiska vinsällskap
 • LinAOS - förening för studenter med anknytning till Försvarsmakten
 • LinTeX - studentkåren LinTeks (Linköpings Teknologers studentkår) emeritusförening, verkar för samhörighet mellan nuvarande och före detta verksamma i LinTek
 • Linwin - studentförening för unga kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer, entreprenörer och ledare i näringsliv och samhälle
 • LiRMA - Linköping Riichi Mahjong Association
 • LiU Formula Student - Formula Student-föreningen vid Linköpings universitet
 • LiU Gamers - utvecklar och fördjupar medlemmarnas intresse för, och kunskaper om, spel i digital form
 • LiU iGEM - representerar LiU i den internationella tävlingen inom syntetisk biologi, iGEM
 • Liute Magiskt - anordnar aktiviteter med anknytning till Harry Potter
 • LiUSB - hembryggareföreningen vid Linköpings universitet
 • LiVA - Linköping Vegan Association
 • LR Stud Linköping - lokalförening för lärarstudenter i Linköping
 • Lärarförbundet student Norrköping
 • METTE - Främja sammanhållningen mellan de som identifierar sig som kvinna på Medietekniksektionen (MT)
 • Röda korsets Ungdomsförbunds studentförening LiU - arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande
 • SLF Student Linköping - läkarstudenternas fackförbund
 • Smash University: Linköping - främjar tävlingsinriktat spelande av spelserien Super Smash Bros
 • Studentfiket - studentdrivet café Campus Norrköping
 • 3cant - festeri för civilingenjörerna Campus Norrköping
 • Unga Aktiesparare Linköpinglokalföreningen för dig som är och intresserad av aktier, fonder & sparande
 • Växteriet - växtförening
 • World Values Initiative - plattform för studenter att utveckla sig själva genom dialog och upplevelsebaserade metoder

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-11