Göm menyn

Studentkårer och studentorganisationer 

Vid Linköpings universitet finns det tre studentkårer, Consensus, LinTek och StuFF, som var och en representerar studenterna vid de fyra fakulteterna. Vid universitetet finns också sektioner som alla utbildningsprogram är knutna till. De arbetar för de olika programmen och har festerier som anordnar fester. Det finns också en mängd olika föreningar och nationer vid universitetet som samlar människor inom en rad olika intresseområden.

LinTek

LinTekLinköpings Teknologers studentkår (LinTek) är studentkåren för dig som läser vid Linköpings Tekniska Högskola.

LinTek arbetar med utbildning, sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. LinTek står även som huvudman för studentorkesterfestivalen SOF och MünchenHoben – mottagningens största fest. Lithanian är LinTeks kårtidning som görs tillsammans med sektionerna.

StuFF

StuFF

StuFF är studentkåren för dig som läser vid området för utbildningsvetenskap eller vid den filosofiska fakulteten.

StuFF arbetar med påverkan och fokus är på utbildning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. StuFF ser till att alla beslut som fattas på universitetet passerar minst en studentrepresentant, och på så vis synliggörs alltid studenternas åsikter. StuFF ger hjälp och stöd till både studenter och föreningar vid Linköpings universitet.

StuFF arrangerar även mottagningsperioden tillsammans sektionerna och ser till att alla studenter välkomnas till Linköpings universitet.

Consensus

Consensus är studentkåren för dig som studerar vid Medicinska fakulteten.

Consensus logoConsensus arbetar för att studietiden ska vara så bra som möjligt för dig och dina medstudenter. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet, till exempel genom kunniga och engagerade lärare, tentorna ska vara på rätt nivå och det inte ska vara för många studenter som delar handledare ute på praktiken. Consensus verkar även för att allt runt omkring studierna ska fungera; tillräckliga och funktionella lokaler och möjligheten att träffa andra studenter och ha roligt på studentpubar och kårhus. Consensus är närvarande vid alla beslut som fattas på LiU, driver frågor gentemot universitetsledningen och ser till att besluten blir så bra som möjligt för studenterna.

Kårservice

  • Kårsservice logga.Kårservice är ett affärsdrivande bolag verksamt vid Linköpings universitet med de tre studentkårerna som ägare.
  • Kårservice uppdrag är att bidra till ett rikare studentliv genom att bedriva kostnadseffektiv och professionell service för Linköpings och Norrköpings studenter.
  • Kårservice ansvarar för fest- och husförvaltningsverksamhet i kårhusen Kårallen, Örat, Kollektivet, Ryds Herrgård samt Trappan Norrköping. De driver också studenternas hyresgästförening KOMBO.
     
  • Till Kårservice


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-06