Göm menyn

Studentspex

Kulturstöd

Syftet med stödet

Stödet ska möjliggöra för studenter vid LiU att genomföra kulturrelaterade fritidsprojekt och därigenom berika studentlivet i Linköping och Norrköping.

Sökande bör:

 • ha tydlig anknytning till Linköpings universitet
 • arrangera offentlig kultur
 • tillhöra eller vara en LUST-godkänd studentförening

Stöd kan sökas för:

 • fortbildning/utbildning inom kulturområdet
 • kostnader i samband med offentligt kulturevenemang

Prioritering

 • bidraget ska innebära förnyelse, utveckling och breddning av kulturlivet
 • verksamhet i Linköping-Norrköping prioriteras
 • pengarna ska vara skillnaden mellan att genomföra ett projekt eller inte

Äskningsprocess

Stöd fördelas två gånger om året, i mars och oktober. Äskningen ska innehålla:

 • Vem/vad det är som äskar
 • Vad som äskas för
 • Hur mycket som äskas för
 • Budget

Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 oktober 2018. Ansökan skickas till koordinator Martina Johansson. Beslut fattas inom samma månad av koordinator i samråd med en av universitetet utsedd beredningsgrupp.

Frågor?

För frågor kontakta Martina Johansson.

Beviljade projekt 2017

De föreningar som fick bidrag höstterminen 2017 var:

 • Dance Machine

 • GEN!US

 • John Doe

 • Klubb Republik

 • LiTHe Blås

 • Linköpings Indiekör

 • Linköpings Studentspex

 • Linköpings studentsångare

 • LiU Bandet

 • Liuthe Magiskt


Sidansvarig: marina.geijer@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 13 13:38:19 CET 2018