Göm menyn

Kvinna som sitter och spelar tvärflöjt på en orkesterscen.

Kulturstöd

Syftet med stödet

Stödet ska möjliggöra för studenter vid LiU att genomföra kulturrelaterade fritidsprojekt och därigenom berika studentlivet i Linköping och Norrköping.

Sökande bör:

 • ha tydlig anknytning till Linköpings universitet
 • arrangera offentlig kultur
 • tillhöra eller vara en LUST-godkänd studentförening

Stöd kan sökas för:

 • fortbildning/utbildning inom kulturområdet
 • kostnader i samband med offentligt kulturevenemang

Prioritering

 • bidraget ska innebära förnyelse, utveckling och breddning av kulturlivet
 • verksamhet i Linköping-Norrköping prioriteras
 • pengarna ska vara skillnaden mellan att genomföra ett projekt eller inte

Äskningsprocess

Stöd fördelas två gånger om året, i mars och oktober. Äskningen ska innehålla:

 • Vem/vad det är som äskar
 • Vad som äskas för
 • Hur mycket som äskas för
 • Budget

Vänligen ladda ner och använd det här formuläret för att ansöka.

Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 oktober 2022. Ansökan skickas till studentkoordinator Matilda Strömberg. Beslut fattas inom samma månad av koordinator i samråd med en av universitetet utsedd beredningsgrupp.

Frågor?

För frågor kontakta Matilda Strömberg.

Beviljade projekt höstterminen 2021

De föreningar som fick bidrag höstterminen 2021 var:

 • ISO
 • Dance Machine
 • LiThe Blås
 • Liute Magiskt

Sidansvarig: marina.geijer@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-18