Göm menyn

Miljöstöd

Stödet är primärt avsett för studentföreningar vid LiU och studentaktiviteter som bidrar till en hållbar utveckling genom att miljöfrågor belyses och att aktiviteten är miljöanpassad. Stödet kräver en motfinansiering av studentföreningen, det vill säga att miljöstödet endast täcker delar av kostnaden.

Miljöstödet får inte användas till inköp av alkoholhaltiga drycker.

 

Förening som söker stöd ska:

 • ha tydlig anknytning till Linköpings universitet.
 • arrangera en aktivitet med tydlig miljöfokus och som är miljöanpassad.

Föreningarna kan söka bidrag för:

 • fortbildning/utbildning inom miljöområdet.
 • aktivitet/evenemang med miljöfokus.
 • merkostnader som beror av miljöfokus i samband med aktivitet/evenemang.
 • marknadsföring.

Exempel på bidrag:

 • arvode till instruktör/lärare/föreläsare
 • marknadsföring av föreningen och dess aktiviteter/evenemang
 • merkostnader för miljö/Fair Trade-märkta produkter som används inom aktiviteten/evenemanget

Bidraget kan bestå av:

 • stöd som söks i förväg
 • löfte om stöd ifall projektet går med förlust

Prioritering:

 • bidraget ska innebära att miljöfrågor lyfts i ett sammanhang där det engagerar, inspirerar eller motiverar studenter vid LiU att agera mer hållbart.
 • verksamhet i Linköping-Norrköping prioriteras
 • pengarna ska vara skillnaden mellan att genomföra ett projekt eller inte

Äskningsprocess:
Stöd fördelas två gånger om året, i mars och oktober. Äskning ska innehålla:

 • Vem/vad det är som äskar
 • Vad som äskas för
 • Vem aktiviteten riktar sig till
 • Var aktiviteten ska äga rum
 • Hur mycket som äskas för
 • Budget för aktiviteten/evenemanget där studentföreningens motfinansiering tydligt framgår 
 • Besked om tilldelning kommer vanligen några veckor efter sista ansökningsdag.

 • Utbetalning sker i efterhand. När aktiviteten genomförts, lämnas faktura och en redogörelse för att aktiviteten genomfördes enligt ansökan samt kvitton som styrker detta. Miljöstödet kan sedan betalas ut till angivet bankgiro eller postgironummer.

Sista ansökningsdag:

För ansökan 2019 gäller sista ansökningsdag för vårterminens miljöstöd 1 mars och för höstterminens miljöstöd den 1 oktober.

Maxbelopp:

Maximalt belopp som utbetalas per ansökan är 5 000 SEK.

Frågor och skicka ansökan till
För frågor samt för att skicka ansökan; kontakta Miljö- och säkerhetsenheten vid LiU, miljo@liu.se, 013- 28 66 21.

Kontaktinformation

Har du frågor om LiU:s miljöarbete, kontakta miljo@liu.se eller någon av nedanstående:

 

Miljöstrateg

AnnaKarin Unger
telefon: 013-28 66 21
e-post: annakarin.unger@liu.se

 

Koordinator laboratoriesäkerhet och miljö

Hanna Wessman
telefon: 013-28 15 64
e-post: hanna.wessman@liu.se

 

Miljösamordnare vid institutioner och enheter

Om du har frågor om miljöarbetet på en särskild institution eller enhet, kontakta berörd miljösamordnare.

Lokala miljösamordnare


Sidansvarig: annakarin.unger@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Oct 19 15:29:42 CEST 2018