Göm menyn

Glada studenter under Valla saucer rennen 2014


Sektioner

Sektionerna är till för att förgylla din tillvaro som student. Till varje utbildning hör en sektion med frivilligt medlemskap. Sektionerna bevakar utbildningens kvalitet men har också hand om andra aktiviteter som företagskvällar och Nolle-P för nya studenter. Varje sektion har ett festeri som arrangerar sektionens fester, sittningar och andra begivenheter.

LinTeks sektioner

 • CTD-sektionen - Centrum för träteknik och design, Stockholm
 • D - Datateknologsektionen
 • ED - Sektionen för elektronikdesign
 • GDK - Grafisk Design & Kommunikation
 • I - Sektionen för industriell ekonomi
 • LOGISTIK - Sektionen för logistik, Campus Norrköping
 • LING - Sektionen för högskoleingenjörsutbildningarna i Linköping
 • M - Maskinteknologsektionen
 • MatNat - Matematisk- naturvetenskapliga sektionen
 • MT - Sektionen för medieteknik, Campus Norrköping
 • N - Sektionen för ingenjörs- och teknikerutbildningar i Norrköping
 • TBI - sektionen för teknisk biologi
 • Y - Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik och Medicinsk teknik
 • LiUPhD - doktorandernas sektion

CONSENSUS sektioner

StuFFs sektioner

 • AJF- Affärsjuridiska programmet
 • ELIN - Ekonomföreningen vid Linköpings universitet
 • FLiNS - Föreningen Linköpings nationalekonomer och Statsvetare
 • NLSek - Lärarprogrammet, Campus Norrköping
 • KogVet - Sektionen för kognitionsvetenskap
 • LiSA - Sektionen för samhällsplanering vid Linköpings universitet
 • Lärarsektionen - Sektionen för lärarstudenter
 • MiP- Miljövetarprogrammet, Campus Norrköping
 • PULS - Sektionen för Personal- och Arbetsvetenskap
 • SAKS - Systemvetenskap
 • SeKel - Sektionen för kulturvetare
 • SKA-sektionen - Samhälls- och kulturanalys, Campus Norrköping
 • SKuM - Kultur, samhälle, mediegestaltning, Campus Norrköping
 • Socionomsektionen - Socionomprogrammet vid LiU Campus Norrköping
 • SSHF - sektionen för Slöjd, hantverk och formgivning
 • StaLin - Sektionen för statistik och dataanalys
 • Stimulus - Psykologprogrammets sektion
 • LiUPhD - doktorandernas sektion

Nationer

Nationer är studentföreningar uppdelade efter landskap eller andra geografiska områden. Här samlas studenter efter ursprung eller hemort, oberoende av utbildning. Det finns inga krav på anknytning till nationens område för att bli medlem, utan du kan gå med i vilken nation du vill. Nationerna arrangerar fester, pubar, sport- och kulturevenemang, resor med mera. Många av aktiviteterna infaller under de stora helgerna eller under Nolle-P.

Nationer i Linköping

 • Wermlands Nation - För stôlligt fôlk från Värmland eller Dalsland. Nationstillhörigheten är dock snarare ett sinnestillstånd!
 • Västgöta Nation - Kom som du är, gå som du blev!

Nationer i Norrköping

 • Vargtass - Norrlands Nation i Norrköping


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 15 11:10:03 CEST 2018