Göm menyn

Händer som målar sektionsmärke i Märkesbacken.


Sektioner

Sektionerna är till för att förgylla din tillvaro som student. Till varje utbildning hör en sektion med frivilligt medlemskap. Sektionerna bevakar utbildningens kvalitet men har också hand om andra aktiviteter som företagskvällar och Nolle-P för nya studenter. Varje sektion har ett festeri som arrangerar sektionens fester, sittningar och andra begivenheter.

LinTeks sektioner

 • CTD-sektionen - Centrum för träteknik och design, Stockholm
 • D - Datateknologsektionen
 • EAA - sektionen för Asienkunskap
 • ED - Sektionen för elektronikdesign
 • GDK - Grafisk Design & Kommunikation
 • I - Sektionen för industriell ekonomi
 • LOGISTIK - Sektionen för logistik, Campus Norrköping
 • LING - Sektionen för högskoleingenjörsutbildningarna i Linköping
 • M - Maskinteknologsektionen
 • MatNat - Matematisk- naturvetenskapliga sektionen
 • MT - Sektionen för medieteknik, Campus Norrköping
 • N - Sektionen för ingenjörs- och teknikerutbildningar i Norrköping
 • TBI - sektionen för teknisk biologi
 • Y - Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik och Medicinsk teknik
 • LiUPhD - doktorandernas sektion

CONSENSUS sektioner

StuFFs sektioner

 • AJF - Affärsjuridiska Föreningen
 • ELIN - Ekonomföreningen vid Linköpings universitet
 • FLiNS - Sektionen för Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet
 • KogVet - Sektionen för kognitionsvetenskap
 • LiSA - Sektionen för samhällsplanering i Linköping
 • LSEK - Lärarsektionen i Linköping
 • MiP - Miljövetarsektionen
 • NLSek - Norrköpings lärarsektion
 • PULS - Föreningen för Personal- och Arbetsvetenskap, masterprogrammet i HRM/HRD och Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings universitet
 • SAKS - Sektionen för systemvetenskap vid Linköpings universitet
 • SeKel - Sektionen för kultur Linköping
 • SKA - Samhälls- och kulturanalytikernas intresseorganisation
 • SKuM - Skumsektionen
 • Socionomsektionen - Socionomprogrammet LiU
 • SSHF - Sektionen för slöjd, hantverk & formgivning
 • StatLin - Sektionen StatLin
 • Stimulus - Psykologprogrammets sektion vid Linköpings universitet
 • LiUPhD - Doktorandsektionen vid Linköpings universitet

Nationer

Nationer är studentföreningar uppdelade efter landskap eller andra geografiska områden. Här samlas studenter efter ursprung eller hemort, oberoende av utbildning. Det finns inga krav på anknytning till nationens område för att bli medlem, utan du kan gå med i vilken nation du vill. Nationerna arrangerar fester, pubar, sport- och kulturevenemang, resor med mera. Många av aktiviteterna infaller under de stora helgerna eller under Nolle-P.
 

Nationer i Linköping

 • Wermlands Nation - För stôlligt fôlk från Värmland eller Dalsland. Nationstillhörigheten är dock snarare ett sinnestillstånd!
 • Västgöta Nation - Kom som du är, gå som du blev!

Nationer i Norrköping

 • Vargtass - Norrlands Nation i Norrköping


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-12