Göm menyn

Avfallshantering

Återvinningsmöbler finns på samtliga campusområden, i dessa kan du sortera till exempel papper, kartong, metall, glas, pant och brännbart. I vissa hus på Campus Valla, och på Campus Norrköping kan du även sortera matavfall.

Om din sektion eller studentförening har elektronikavfall eller miljöfarligt avfall som ni behöver bli av med kontaktar ni enklast lokalvårdaren för det hus där ni  befinner er.

Kontakta Lokalvården

Avfallshantering vid evenemang

Ska din sektion eller studentförening anordna en större fest eller evenemang och bekymrar er över sophanteringen? Då finns det bra lösningar som gör att ni slipper släpa sopor från Vallamassivet till Kårallen-containern, eller fylla upp papperskorgarna i parker.

Källsorteringskärl för utlåning

I anslutning till större evenemang på respektive campusområde finns det möjlighet att kostnadsfritt låna källsorteringskärl. Kontakta Micke Nilsson på mikael.nilsson@liu.se eller 013-28 40 94 i god tid innan evenemanget.

Sophämtning vid utomhusevenemang i Linköping

I anslutning till större utomhusevenemang som hålls på kommunens mark (parker, torg och grönytor som är allmän platsmark, det vill säga kommunägd mark i de centrala delarna av Linköping) finns det möjlighet att få soporna upphämtade av Linköpings kommun. Tjänsten är kostnadsfri. Sopsäckarna hämtas enbart på vardagar – så om evenemanget är under en helg bör sopsäckarna placeras där de inte är i vägen, men ändå enkelt kan hämtas nästkommande arbetsdag. 

Norrköpings kommun har i dagsläget ingen liknande möjlighet för sophämtning.

Gör så här:

  1. Kontakta moskundtjanst@linkoping.se för att meddela aktuellt festdatum i god tid innan. Berätta samtidigt mer exakt var säckarna kan hämtas. Skriv gärna "Studentfest - sophämtning" och aktuellt datum i mailets ämnesrad.
  2. Rekvirera ut sopsäckar från dagsansvarig i Kårallen. Kom ihåg att kontakta dagsansvarig på da@karservice.se i god tid innan för att bestämma en tid.
  3. Samla ihop skräpet i sopsäckarna och ställ dem på den överenskomna upphämtningsplatsen. Se till att säckarna är väl hopknutna och att inget hamnat utanför. Tänk på att fåglar kan hitta sopsäckarna och picka hål på dem och skräpa ner. 

Vid frågor kontakta mos (miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens) kundtjänst moskundtjanst@linkoping.se  013-20 64 00

Kontaktinformation

Miljöstrateg

Anna Gustafsson

tel nr: 013-281086

e-post: anna.a.gustafsson@liu.se

 


Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-21